Vorige
Nieuws

Circulair renoveren - ontwerpteam in de startblokken

Woningcorporaties staan voor een enorme opgave. In de komende 30 jaar moeten zij 2,1 miljoen bestaande woningen verduurzamen. De ambities zijn helder: In 2050 zijn alle woningen CO2 neutraal en in 2030 moet het gebruik van nieuwe grondstoffen met 50% gedaald zijn. Projectmanagers Henk Marsman en Bram van Vliet zijn de aanjagers van een nieuw ontwerpteam dat onderzoekt hoe er circulair gerenoveerd kan worden om bij te dragen aan deze opgave. En dat binnen de duurzaamheidsvisie van Dura Vermeer; waar duurzaamheid gelijk staat aan continuïteit; in relaties, in het gebruik van materialen en in het tegengaan van afvalverspilling binnen de bouwsector.

Een circulaire schil

Van Vliet: “De eerste stap naar een CO2 neutrale woning is het reduceren van de energievraag. Door een woning te isoleren ondervangen we dat al aanzienlijk. Maar dat betekent wel dat we extra materiaal toevoegen. Ons doel is om het isoleren van het dak en de gevel, de zogenaamde schil, op een circulaire manier aan te pakken. Hierbij gaan we verantwoord om met het materiaalgebruik. Dit betekent dat we materialen kiezen met een lage milieu-impact. Dit kunnen biobased materialen zijn of indien mogelijk materialen uit andere gebouwen die we hergebruiken. Daarnaast willen we zo min mogelijk bouwafval produceren.”

Tijdens het ontwikkeltraject van deze circulaire schil worden Marsman en Van Vliet ondersteund door promovendus Anne van Stijn van de TU Delft, zij hebben de gezamenlijke ambitie om het ontwerp concreet te maken. Van Stijn doet promotieonderzoek naar circulaire bouwcomponenten voor de renovatiemarkt. In haar onderzoek stelt zij een theoretisch kader en dit kader moet vertaald worden naar de praktijk. De eerste stap hierin is gezet door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Zij hebben in opdracht van Dura Vermeer en de TU Delft de vijf theoretische basisvarianten uitgewerkt naar een aantal prototypes.

Het ontwerpteam

Marsman: “De volgende stap is de opgedane kennis verwerken in het ontwerp van de schil. Om dit te realiseren hebben we een team om ons heen verzameld. Met dit team zullen we de komende maanden een intensief traject van ontwerpsessies doorlopen. Tijdens deze sessies worden niet alleen de technische facetten van de schil tegen het licht gehouden, ook wordt er nagedacht over de financiële haalbaarheid en nieuwe circulaire verdienmodellen.”

Het ontwerpteam bestaat naast Dura Vermeer en de TU Delft uit Barli Bouwsystemen, Villanova architecten en CDC als bouwfysisch adviseur. Voor het advies in hergebruikkansen voor bestaande bouwmaterialen is Bas Slager van Repurpose bij het team betrokken. Daarnaast zullen er per sessie aanvullend nog meer specifieke experts aanhaken.

Van Vliet: “Ook woningcorporatie Ymere is betrokken bij het project. De corporatie helpt ons bij het scherpstellen van de marktvraag en vervult een faciliterende rol. Naast het verstrekken van gegevens mogen wij één van hun woningen gebruiken als proefwoning. Hierdoor kunnen wij het ontwerp daadwerkelijk uitvoeren in de praktijk. Want dat is uiteindelijk het doel.”

De officiële kick-off met het team vindt volgende week plaats. Marsman: “We houden iedereen graag op de hoogte van de ontwikkelingen die er de komende tijd gaan plaatsvinden en de lessen die wij hiervan leren.”

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Henk Marsman of Bram van Vliet.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.