Vorige
Nieuws

Dijkteam Zwolle benut zomersluiting Scania voor dijkversterking

Dijkteam Zwolle benut zomerstop Scania voor Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Als voorbereiding op de versterking van de Stadsdijken Zwolle start Dijkteam Zwolle op maandag 18 juli alvast met werkzaamheden op het terrein van Scania. Dit verkleint de kans op een verstoring van het productieproces tijdens de uitvoering van de dijkversterking die eind van het jaar begint. De werkzaamheden duren vier weken en vinden op verzoek van Scania plaats tijdens de zomersluiting van het bedrijf. Dit werk kan voorafgaand aan de realisatiefase worden uitgevoerd, omdat de marktpartijen al sinds de start van de planuitwerking aan boord zijn.

Op deze manier kan er tijdens de daadwerkelijke dijkversterking grotendeels buiten de hekken van het Scania-terrein worden gewerkt. Dit draagt bij aan de veiligheid, voorspelbaarheid en efficiëntie van de uit te voeren werkzaamheden. Ook zorgt deze aanpak ervoor dat de kans op inkomensschade voor Scania zo klein mogelijk blijft.

Werkzaamheden

Tijdens de zomersluiting gaat Dijkteam Zwolle het parkeerterrein bij de haven ophogen en opnieuw inrichten. Verder worden er rondom het parkeerterrein damwanden geplaatst en hekwerk vervangen. Na de zomersluiting kunnen dan buiten de hekken nog werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van damwanden langs het Zwolle-IJsselkanaal en het versterken van het dijktalud.

Dijkteam Zwolle benut zomerstop Scania voor Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

De werkzaamheden duren vier weken en vinden plaats tijdens de zomersluiting van Scania

Dijkteam Zwolle benut zomerstop Scania voor Dijkversterking Stadsdijken Zwolle 2

Scania is al sinds de start van de planuitwerking aan boord, waardoor de werkzaamheden voorafgaand aan de realisatie worden uitgevoerd

Stadsdijken Zwolle

De Stadsdijken in Zwolle worden de komende jaren versterkt. Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Hiervoor werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) als Dijkteam Zwolle samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Deze marktpartijen zijn al sinds de start van de planuitwerking aan boord. Dat maakt het mogelijk om nu al deze werkzaamheden uit te voeren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt.

Dijkteam Zwolle benut zomerstop Scania voor Dijkversterking Stadsdijken Zwolle 4

Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden

Dijkteam Zwolle benut zomerstop Scania voor Dijkversterking Stadsdijken Zwolle 6

Tijdens de zomersluiting wordt het parkeerterrein opgehoogd en opnieuw ingericht, hekwerk vervangen en worden damwanden geplaatst

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Mark Bakker

Directievoorzitter Divisie Infra en Directeur Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Regio Heel Nederland
Mark Bakker