Vorige
Nieuws

Dura Vermeer ontwikkelpartner woonwijk Sportcampus

Op de Sportcampus op het voormalig trainingscomplex Varkenoord van sportclub Feyenoord in Rotterdam-Zuid staat over enkele jaren een parkachtige woonwijk met ruim 800 woningen, twee middelbare scholen met een sporthal, een verzamelplek voor deelvervoer en andere voorzieningen. Voor de eerste 500 woningen heeft de gemeente Rotterdam Dura Vermeer geselecteerd als creatieve ontwikkelpartner. De Sportcampus is een zelfstandig onderdeel van de gebiedsontwikkeling Stadionpark, een duurzame ontwikkeling waarin wordt geïnvesteerd in (top)sport, onderwijs, woningbouw, natuur en ondernemen. De visie en het plan van aanpak werd door de beoordelingscommissie verkozen op basis van lef, een krachtige ambitie en een gebalanceerd team.  

Sport en stad voor iedereen 
Chantal Zeegers, wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen: “De Sportcampus wordt een nieuwe, groene en parkachtige woonwijk waarbij duurzaamheid en betaalbaar wonen centraal staan. Ontwerp én realisatie gaan we doen in co-creatie met Dura Vermeer. We vertrouwen erop dat deze innovatieve samenwerkingsvorm de succesfactor en haalbaarheid van de gehele ontwikkeling verhoogt en het ontwikkelingsproces versnelt.” De Sportcampus wordt een wijk die doorstroom van bewoners uit omliggende wijken bevordert. Er komen verschillende woningtypes in verschillende prijsklassen. 

Sportcampus stimuleert beweging 
De sportieve Rotterdammer speelt de hoofdrol in de ontwikkeling van de nieuwe wijk die grotendeels autovrij wordt. Parkeren vindt ondergronds plaats. Het plan bevordert sportparticipatie en gezondheid door de omgeving zodanig in te richten dat beweging en ontspanning wordt aangemoedigd. Aan mogelijkheden geen gebrek, want in de hele wijk komen verleidingen om te sporten voor alle leeftijden. Daarnaast loopt dwars door de Sportcampus het Rondje Stadionpark. Een recreatieve route van circa 5 km die de verschillende gebieden van Stadionpark aan elkaar verbindt. Aangrenzend zijn tal van sportvelden te vinden met een actief verenigingsleven. In de wijk komen ook twee nieuwe middelbare scholen met het Onderwijs- en Sportcluster (OSC). Hierbij ligt de nadruk op een sportprofiel. 

Focus op duurzaamheid  
Duurzaamheid staat centraal in deze gebiedsontwikkeling. De duurzaamheidsambitie legt de focus op biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en (natuur-)inclusiviteit. Zo ontstaat een 21e-eeuwse tuinstad met diverse vormen van groen, maar ook met stedelijke dichtheden waar het prettig wonen is voor mens en dier.  

Nicolle Terlouw, directeur vastgoedontwikkeling van Dura Vermeer Bouw Zuid West: “Deze duurzame Rotterdamse gebiedsontwikkeling, waarbij samenwerking een essentieel onderdeel is van de opgave, is ons op het lijf geschreven. Samen met de gemeente Rotterdam, alle stakeholders en een zorgvuldig samengesteld team, zetten wij ons in om de Sportcampus een toekomstbestendige plek van betekenis te laten worden.” 

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!