Vorige
Nieuws

Groen licht voor één van de meest complexe dijkversterkingen van Nederland: Stadsdijken Zwolle

De dijkversterking Stadsdijken Zwolle kan van start. Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stemt in met het benodigde krediet voor één van de meest complexe dijkversterkingen van Nederland. Voor de uitvoering van Stadsdijken Zwolle is een budget gereserveerd van 300 miljoen euro. De uitvoering start in mei 2023. Eind 2027 wordt het project opgeleverd.   

'Het versterken van de stadsdijken is noodzakelijk voor de veiligheid van veel Zwollenaren', licht dagelijks bestuurslid Hans Wijnen toe. 'De dijken voldoen niet meer aan de huidige én strengere normen. Bij een doorbraak van de stadsdijken hebben we meer dan 200 dodelijke slachtoffers te betreuren en circa 4 miljard euro schade. Het is echt serieus.' Het krediet is door het algemeen bestuur verleend vooruitlopend en op voorwaarde van het subsidiebesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Wijnen verklaart deze stap: 'We verwachten het subsidiebesluit in april, zodat we 1 mei dan ook direct kunnen starten.'

Complex, uitdagend en boeiend tegelijk

De stadsdijken in Zwolle liggen aan de oostelijke oevers van het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal. Ze vormen een 7,5 kilometer lang lint dwars door Zwolle. Het gebied kenmerkt zich door een enorme verscheidenheid. De dijken liggen langs (zware) industrie, de binnenstad, kantoren, een groot mbo-college, een multiculturele woonwijk en een Natura2000-gebied. En ze liggen ook nog eens langs groot vaarwater. Dit betekent zowel in het ontwerp als in de uitvoering maatwerk per dijkdeel. 'Er is erg weinig ruimte. We kunnen niet naar links en we kunnen niet naar rechts. De enige optie is om de dijk van binnenuit te versterken, met damwanden', schetst Wijnen. 'Het wordt kruip-door-sluip-door de dijk versterken. Complex, uitdagend en boeiend tegelijk. Maar bovenal noodzakelijk voor de veiligheid van de stad.'

Twee fasen aanpak

Vanuit de filosofie dat grote projecten het risico met zich meedragen te ontsporen, koos WDODelta voor een fundamenteel andere aanpak bij het uitwerken van de plannen: een twee fasen-contract. Een contract waarbij al vanaf de fase van planuitwerking de aannemer gecontracteerd is om samen toe te werken naar een uitvoeringsontwerp en de realisatie. De afgelopen jaren is stapsgewijs steeds nauwkeuriger inzichtelijk gemaakt wat het project op detailniveau vraagt en wat de bijbehorende kostenraming is. Dit voorkomt onaangename verrassingen tijdens de realisatie. Wijnen: 'Al is dat nooit helemaal uit te sluiten. We weten precies wat we per dijkdeel moeten doen, maar realiseren ons ook dat er gaandeweg het werk nog het één en ander op ons af kan komen. Zoals een beschermd diersoort dat ineens opduikt. Daarnaast hebben we te maken met een hevige inflatie en forse prijsstijgingen van materialen. Voor dit soort onvoorziene omstandigheden heeft WDODelta een extra pot gereserveerd.'

Start Realisatiefase

De eerste fase van het contract heeft de Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ), bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam, samen met WDODelta uitgevoerd als Dijkteam Zwolle en met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Met de instemming van dit kredietvoorstel is weer een belangrijke mijlpaal behaald op weg naar de tweede fase: de realisatie. Het uitvoeringsteam is druk bezig met de voorbereiding om in mei aan de slag te gaan op het eerste deeltraject bij Scania. In juni start de DAZ in deeltraject 4, bij de woonwijk Holtenbroek.

Een bijzondere contractvorm

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Mark Bakker

Directievoorzitter Divisie Infra en Directeur Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Regio Heel Nederland
Mark Bakker