Vorige
Nieuws

Nieuw pilotprogramma met Asphalt Recycling Train (ART) in Gelderland

Rijkswaterstaat is een nieuw pilotprogramma met de Asphalt Recycling Train (ART) gestart. De eerste proef ging 5 juni van start op de N315 in de provincie Gelderland bij Ruurlo.  

Wat is de Asphalt Recycling Train?  

De ART is een serie onderhoudsmachines die achter elkaar in een treintje over een beschadigd wegdek rijden en een mooie, gladde, nieuwe deklaag achterlaten. De eerste machines (pre-heaters) verwarmen het wegdek zodat het asfalt loskomt. Vervolgens komt er een remixer die het asfalt loswoelt en opeet, verwerkt en opnieuw aanbrengt op het wegdek. Tot slot komt er een wals die het wegdek weer glad maakt. En dat allemaal ‘on the site’ dus! 

Bekijk hoe het werkt

Duurzaam onderhoud wegdek 

Wegdekonderhoud kan met de ART een stuk duurzamer worden uitgevoerd dan met de nu gebruikelijke technieken. Normaal wordt asfalt koud uit de weg verwijderd (gefreesd), naar een asfaltcentrale gebracht, verwerkt in nieuw asfalt en teruggebracht naar de weg om daar opnieuw aangebracht te worden. Bij de ART gebeurt dat allemaal ter plaatse. Dat bespaart aanzienlijk op het aantal voertuigbewegingen. Bovendien kan vrijwel al het oude asfalt met de ART worden hergebruikt, omdat het oogsten gebeurt door middel van verwarming. Bij koud frezen gaat een belangrijk deel van de steentjes kapot. 100% hergebruik van grondstoffen dus!  

 

Breed inzetbaar

Door pilots uit te voeren bij diverse wegbeheerders met verschillende asfaltmengsels en wegtypen, is de machine straks breed inzetbaar.

On the site

Met de ART wordt het wegdek ter plaatse hergebruikt. Dit is niet alleen een stuk duurzamer; het scheelt ook een hoop transportbewegingen.

Leren met de ART 

De ART is een onderhoudstechniek die in het buitenland gebruikt wordt, maar in Nederland was verdwenen. Rijkswaterstaat wil de ART herintroduceren op de Nederlandse markt en beschikbaar maken voor de hele sector. Dura Vermeer is hier vanaf het begin bij betrokken.  

Lees HIER MEER OVER  

Dubbel onderzoek 

Het groot onderhoud op de provinciale N315 in de gemeente Ruurlo is het eerste project waar het werken met de ART wordt onderzocht. Over een lengte van 700 meter wordt de ART ingezet om zo ervaring op te doen met het gebruikte asfalt. Aanvullend daaraan voert de provincie ook een apart onderzoek uit naar hoogwaardiger hergebruik van bouwstoffen in de bestaande asfaltdeklaag via warm frezen. Dat betekent dat op een vervolgdeel van 700 meter van het wegvak de ART alleen wordt gebruikt om het wegdek voor te verwarmen. 

“Publieke opdrachtgevers werken momenteel hard aan het verduurzamen van hun infrastructuur”, zegt Frederieke Knopperts, Programmamanager Klimaatneutraal en Circulaire infrastructuur bij Rijkswaterstaat. “Deze technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een schone, circulaire en klimaatneutrale asfaltsector en het is dan ook belangrijk dat we hierop inzetten.”  

Provincie Gelderland vult aan: “We willen minder verspilling en meer hergebruik van grondstoffen. Daar hoort ook bij dat we als provincie het goede voorbeeld geven door met eigen opdrachten de markt aan te jagen", aldus gedeputeerde Helga Witjes voor Circulaire Economie. Gedeputeerde Mobiliteit Klaas Ruitenberg: “Dat betekent dat we bij het onderhoud van wegen gaan voor zo circulair mogelijk asfaltonderhoud. Daarom doen we ook mee aan de pilot met de Asfalt Recycling Train en stellen hiervoor een provinciaal wegvak beschikbaar. Wij onderzoeken daarbij speciaal of warm frezen van de deklaag zorgt voor beter hergebruik van de oude deklaag.” 

Open source 

De kennis die die uit de pilots voorkomt wordt hier gedeeld en open source aan de sector aangeboden. Zo kunnen wegbeheerders en uitvoerders ervan leren en kan iedere aannemer in Nederland wegonderhoud met de ART uitvoeren. De machines krijgen vervolgens een update: ze worden verder verduurzaamd door ze deels te elektrificeren en door de motor om te bouwen naar een waterstofmotor. Dit maakt ook het proces van de ART zelf duurzamer; de ART wordt dan ART-E (emissiearm). 

Op naar Net Zero

In 2030 moet onze CO2-uitstoot gehalveerd zijn. En per 2050 realiseren we minimaal 90% CO2-reductie, en compenseren we de rest. Dit kunnen we niet alleen: met al onze collega’s en iedereen in de keten kunnen we de teller versnellen. Want alles wat we doen telt op naar nul uitstoot. 

TEL JIJ MEE?

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!