Vorige
Blog

Nieuw stuk stad in Overhoeks: samen komen we verder!

Al 14 jaar lang maakt de samenwerking tussen woningcorporatie Ymere en Dura Vermeer het mogelijk om gezamenlijke ambities waar te maken én te bieden waar de markt nu om vraagt: snelle realisatie van kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en duurzame woningen. Overhoeks, een nieuwe stadswijk aan de IJ-oever in Amsterdam-Noord, is daar het bewijs van. Hoe gaat dat in z'n werk? Paul van Moorsel (ontwikkelmanager bij Ymere), Raimond Rozenboom (adjunct-directeur Dura Vermeer Bouw Midden West) en Ard Planken (senior projectmanager Dura Vermeer Bouw Midden West) vertellen meer over de co-making tussen Ymere en Dura Vermeer en de totstandkoming van het nieuw stuk stad in Overhoeks. 

Waarom co-making 

“Ymere heeft een uitgebreide woningportefeuille en daarnaast zetten wij ons hard in om meer woningen toe te voegen aan de woningvoorraad”, begint Paul. “Om de continuïteit te waarborgen in zowel het aanvullen van de woningvoorraad als in het bouwproces zelf zien wij co-making als de oplossing om gezamenlijk tot betrouwbare, kwalitatief hoogwaardig en betaalbare woningen te komen.” 

“De vraag die de markt ons stelt kunnen wij op een goede manier beantwoorden door al in een vroeg stadium met Ymere rond de tafel te zitten. De samenwerking levert van begint tot eind voor alle partijen zakelijk voordeel op. Door samen plannen te maken, ieders expertise te gebruiken, kennis en successen te delen en te innoveren verhogen we de kwaliteit en voorspelbaarheid. Door de continuïteit te borgen, kunnen wij gezamenlijk beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen”, aldus Raimond.  

Maatschappelijke thema’s 

We zien het om ons heen en horen het: we staan in Nederland voor enorme opgaven, denk aan woningnood, klimaatdoelstellingen, betaalbaarheid tegenover de stijging van (bouw)kosten en het verbeteren van woonkwaliteit en leefbaarheid in (sociale) wijken. Stuk voor stuk zijn deze thema’s belangrijke factoren geworden in de keuze voor het creëren van nieuwe leefomgevingen. “Het is belangrijk dat deze thema’s een plek krijgen in de samenwerking. Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad speelt bijvoorbeeld een steeds grotere rol. Zowel vanuit het perspectief van duurzaamheid, als vanuit de noodzaak om de kwaliteit van woningen en de leefbaarheid van wijken te verbeteren” aldus Raimond. 

Ard: “Dit begint bij gezamenlijke ambities en doelstellingen. Door elkaars belangen te kennen, zorgen we voor een gemeenschappelijk belang, zodat je ook echt samen kunt winnen. Concreet betekent dit voor de samenwerking dat de trends en ontwikkelingen onderdeel zijn vanaf de eerste stap in het ontwikkelproces.”  

'Door ieders expertise te gebruiken, kennis en successen te delen en te innoveren verhogen we de kwaliteit en voorspelbaarheid.'

Overhoeks is een nieuwe stadswijk aan de IJ-oever in Amsterdam-Noord

Continuïteit 

“Deze omstandigheden en maatschappelijke thema’s maken dat ontwikkelopgaven steeds complexer worden. Dat vraagt om een samenwerking waarin alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn, zodat we in staat zijn om daar als team een goede invulling aan te geven”, aldus Raimond. Paul vult aan: “Het gaat om een samenwerking waarbij we - onafhankelijk van economische omstandigheden - continuïteit bieden. Wij leveren tezamen in alle omstandigheden een vast en goed team om de opgaven waar te maken, zo kunnen wij beter inspelen op veranderingen in de markt en maatschappelijke ontwikkelingen en goed sturen op de optimale verhouding tussen kosten en kwaliteit.” 

Team Overhoeks 

“Het eerste opgeleverde project in Overhoeks dateert uit 2013, de Halve Maen. Sindsdien werken wij met een doorlopend team. Deze vaste doorlopende teams zijn ook de drijvende kracht”, aldus Raimond. “En om zo effectief mogelijk een project met elkaar te realiseren, zorgen we dat de vaste adviseurs en ketenpartners ook direct worden betrokken. Op die manier kunnen we vanaf de eerste schets op papier al kijken hoe we sneller en beter kunnen werken met elkaar”, vult Paul aan.    

De kracht van team Overhoeks? “Het team durft over haar eigen schaduw heen te stappen”, aldus Ard. “Een gelijkwaardige samenwerking gebaseerd op onder andere transparantie en gezamenlijke ambities, waarbij wij steeds beter in staat zijn om te vertrouwen op elkaars expertise en professionaliteit. 

Resultaten 

Paul: “Alle projecten die in de co-making tot stand zijn gebracht kenmerken zich door een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Naast kwaliteit stuurt het team op een korte doorlooptijd en een evenwichtige verhouding tussen kosten en opbrengsten. Marktconformiteit wordt geborgd in het proces en uitdagingen worden omgezet in kansen.” 

“Daarnaast maakt co-making dankbaar gebruik van de nieuwste producten en innovaties. Denk hierbij aan conceptwoningen, circulaire concepten, productinnovaties, alternatieve materialen en IT-toepassingen", vult Raimond aan.  

Samen is leuker 

Co-making gaat over mensen: door mensen én voor mensen. Dat beamen alle drie de heren. “Aandacht voor de samenwerkingscultuur is cruciaal, omdat co-making valt of staat bij de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Teambuilding, dialoog, reflectie en een gemeenschappelijke taal zijn onderdeel van de samenwerking. Evalueren van het proces gaat continu door. Wederzijdse tevredenheid is een voorwaarde om de samenwerking te verlengen, zo verloopt het proces gemakkelijker en sneller. Anders gezegd: de samenwerking is ook gewoon leuker!”, sluit Ard af. 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.