Vorige
Nieuws

Prins Clausbrug wint BENELUX Steel Bridge Contest

De Prins Clausbrug in Dordrecht heeft de BENELUX Steel Bridge Contest 2023 gewonnen. De Combinatie Dura Vermeer-Hillebrand viel in de prijzen in de categorie fiets- en voetgangersbruggen en ontving de ‘Speciale Prijs’. De prijs werd uitgereikt op 27 februari in het Havenhuis in Antwerpen. De Combinatie bouwde de brug om het historische centrum van Dordrecht te verbinden met de nieuwe wijk Stadswerven. Eerder won de brug al de Nationale Staalprijs 2022 in de categorie ‘Infrastructuur’. 

Een hoogstandje van techniek 

De jury prijst het bijzonder geslaagde samenspel van architecturaal, constructief, mechanisch en omgevingstechnisch ontwerp: een hoogstandje van techniek en schreef er het volgende over: “Deze nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Wantij van in totaal 141 meter lang verbindt de nieuwe woonwijk Stadswerven met de historische binnenstad van Dordrecht. Deze brug, die in gesloten toestand amper 5 meter boven het wateroppervlak ligt, diende een ongelimiteerde doorvaarthoogte voor passerende boten te garanderen. Ze ligt schuin over het water zodat ze op een vloeiender wijze aansluit op de bestaande fietspaden. Dat maakte het val echter bijzonder lang, bijna 50 meter. Daarom is gekozen voor een uniek bewegingsmechanisme: een opendraaiend val met een roterende pyloon.  

Foto door: René van Zuuk Architecs.

Een waar spektakestuk 

Dit maakt het openen en het sluiten van de brug elke keer opnieuw een waar spektakelstuk, een lust voor het oog. De pyloon buigt daarbij eerst voorover, richting het zich oprichtende val; een heuse paringsdans die eindigt onder een helling van 85 graden. Bij sluiting blijft de mast de eerste 45 graden van de beweging bij het brugdek, waarna de mast zich sierlijk verheft. Het tegengewicht van deze basculebrug zonder kelder is op ingenieuze wijze in de pyloon ondergebracht. Dit alles maakt het bewegingsmechanisme uniek in de wereld. Er zijn niet minder dan zes draaipunten van de bewegende delen, alle weggewerkt onder kappen die samenvloeien met de aansluitende constructiedelen.  

Genieten van de omgeving 

De hoofddraagbalk van het val is geplaatst in het midden van het brugdek, waardoor het bouwwerk ondanks de forse overspanning slank oogt. Deze hoofdligger steekt op ingenieuze wijze deels (45 cm) boven het wegdek uit, waarmee het niet alleen de twee rijvakken van elkaar scheidt maar ook de wandelaars uitnodigt om eventjes te gaan zitten om te genieten van de omgeving.  

Geïntegreerde verlichting 

Geïntegreerd in de leuning verlicht de straatverlichting het gehele wegdek. "De constructie zelf wordt verlicht vanaf de zijkant, zodat de brug op regionaal niveau goed zichtbaar is, maar in de stad minder opvalt", aldus de jury.

BENELUX Steel Bridge Contest 

Met deze nieuwe, tweejaarlijkse wedstrijd willen Infosteel (België) en Bouwen met Staal (Nederland) exemplarische brugprojecten waarderen en in het voetlicht brengen. Hiermee willen de partijen opdrachtgevers, architecten, constructeurs/studiebureaus, staalbouwers en andere projectpartners enthousiast maken voor (intelligente) staal- en staalbeton toepassingen in de infrastructuur. Specifiek bruggen, al dan niet beweegbaar. Voor deze editie werden partijen uitgenodigd om projecten in te zenden die tussen 2020 en juli 2023 zijn opgeleverd of in gebruik genomen in de Benelux. Projecten buiten de Benelux konden worden ingezonden mits minimaal één partij was betrokken uit één van de drie landen. De projecten werden beoordeeld op: 

  • Concept: ontwerpuitgangspunten, creativiteit en inventiviteit; 
  • Context: inpassing van de staalconstructie in de omgeving en de relatie met andere bouwdelen; 
  • Methode: materiaalgebruik, productiemethode in ontwerp, uitvoering & detaillering, en proces(gang); 
  • Prestatie: belasting voor het milieu, duurzaamheidsmaatregelen, beperking van het onderhoud en mogelijkheden van hergebruik/recycling. 

 

De BNL Steel Bridge Contest is een van de eerste tastbare samenwerkingsverbanden tussen Infosteel en Bouwen met Staal. De samenwerking moeten leiden tot schaalvergroting in kennisverspreiding. 

Eindcompilatie realisatie Prins Clausbrug | Dura Vermeer & Hillebrand

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Zuid West Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Fransie van de Tonnekreek - Suijkerbuijk

Bedrijfsleider Dura Vermeer Infra Regio Zuid West Regio Zuid-Holland
Fransie van de Tonnekreek - Suijkerbuijk