Vorige
Nieuws

Samen voor Zero Emissie Stadslogistiek

Dura Vermeer is één van de partijen die zich gaat inspannen om de gevolgen van de fors toenemende logistieke – en pendelstromen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het hoofd te bieden. Deze week heeft directeur Marijke Nas van Dura Vermeer Bouw Midden West namens Dura Vermeer de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) ondertekend

Amsterdam Economic Board nam het initiatief tot de Green Deal ZES en mobiliseerde bijna 50 publieke en private partijen om zo gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek en leefomgeving. Ondertekenaars zetten zich ervoor in dat in 2025 steden zoveel als mogelijk emissievrij worden beleverd.

Schadelijke emissies

Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast streven partijen ernaar om het geluid te beperken. Ook het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden vormt een belangrijk doel. De Green Deal ZES draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Deelnemers aan de Green Deal ZES testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving.

Grootstedelijke regio’s, zoals de Metropoolregio Amsterdam, zijn de motoren van de economie. Inwoners van de MRA werken, wonen en recreëren in de MRA als ‘daily urban system’ en daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Tegelijkertijd is er het streven naar een verbetering van de leefbaarheid in de MRA.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.