Vorige
Blog

Samenwerken als één team: dit levert het op

Inmiddels werken wij als Dura Vermeer al meer dan 5 jaar samen met woningcorporatie Havensteder. Een van onze grootste projecten, Tuindorp Vreewijk, voeren we samen uit op basis van een intensieve ketensamenwerking. Dat betekent naast een gedeelde verantwoordelijkheid rondom kosten, middelen en planning, ook dat de bewonerstevredenheid een gezamenlijke opgave is. Wat zijn onze leerpunten en wat heeft deze samenwerking opgeleverd?


Tot 2023 kunnen woningcorporaties nog rekenen op de Vermindering Verhuurderheffing voor o.a. verduurzamingsprogramma’s. Daarna verdwijnt die korting, en dat scheelt veel geld. Daarom werken we samen met Havensteder hard door aan de verduurzaming van Tuindorp Vreewijk. Uiterlijk in januari 2023 leveren we zo’n 1400 woningen op. In eerste instantie zou het project in 10 tot 15 jaar worden opgepakt maar door het aflopen van de vrijstelling van de Verhuurderheffing binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in 2023, moet het totale programma twee keer zo snel worden afgerond. Daarom zijn we nu met twee bouwstromen aan de slag. Havensteder had ervoor kunnen kiezen om met twee of drie aannemers te werken, of voor één aannemer die het totale proces goed weet te organiseren. Havensteder koos de laatste optie en voor Dura Vermeer als ketenpartner voor dit traject. Daar ben ik uiteraard ontzettend trots op.

Eén team, één taak

Continuïteit van je team is daarbij cruciaal. Je kunt zo’n traject alleen goed aanpakken als je werkt met één team aan één taak. Dat vraagt om continue bijsturing. Wie passen er bij elkaar? Wie snapt de uitdagingen in de wijk en de bewoners? Tegelijkertijd moet je kennis en ervaring borgen: leermomenten mogen niet verloren gaan bij wisseling van de wacht. Door die borging konden we vorig jaar al een dubbele bouwstroom inzetten. We hebben ons team uit de eerste bouwstroom over twee teams verdeeld. Dan zit je er meteen 100% in. Dat moet ook wel, want door de tijdsdruk kunnen we geen fouten maken. Zowel sociaal als technisch is Vreewijk een uitdaging: iedere woning is anders dus je maakt per woning een eigen begroting. Die diversiteit maakt het ingewikkeld maar ook ontzettend gaaf.

Succesvol samenwerken voor de bewoner

Vreewijk is bovendien een buurt met mondige bewoners. Die staan letterlijk voor hun wijk. Daar moet je mee om kunnen gaan. Dé succesfactor is dan ook de bewonersbegeleiding. Bij Dura Vermeer werken we met specialisten Bewonerszaken: mensen die zelf werkzaam zijn geweest bij corporaties en heel goed snappen hoe je als bewoner zo’n traject beleeft. Want een ingrijpende verbouwing is nooit zonder overlast, hoe je dat ook probeert te voorkomen. Met Havensteder hebben we daarom fors ingezet op goed huurderscontact en het creëren van draagvlak. Dat doen we vanuit twee bedrijven, maar met één team: onze mensen zijn feitelijk gedetacheerd bij Havensteder. Daardoor kun je als aannemer veel meer verbindend werken. We hebben nu één verhaal naar de bewoners en maken samen hun verwachtingen waar. Door te zorgen voor consistentie in ons team en dit traject te voelen als een gezamenlijke opgave, kun je de bewoners veel beter begeleiden.

Waarde voor de stad behouden

Dit project met Havensteder is extra speciaal vanwege onze Rotterdamse wortels. Vreewijk vertegenwoordigt vanuit historisch én maatschappelijk oogpunt een belangrijke waarde voor Rotterdam en dus voor Dura Vermeer. De trots van Rotterdammers zit in de mooie skyline en hoge gebouwen maar ook in het cultuurhistorisch erfgoed van de tuindorpen. Dat bleek wel uit de nominatie voor de Rotterdamse architectuurprijs van 2018. Vreewijk was de enige (laagbouw) wijk. Ondanks de competitie van prachtige hoogbouw eindigde ons project in de top 3. Dat zegt wel iets over hoe breed de waarde van een tuindorp wordt gevoeld voor de stad.

Als renovatiespecialisten is het onze passie om bestaand vastgoed, zeker een parel als Vreewijk, te behouden voor de toekomst. We brengen deze wijk weer terug in haar volle glorie, en dat doen we voor minimaal de komende 50 jaar. Die gedeelde passie in je team terugzien, dat is het allerbelangrijkste. Je ziet hoe intensief samenwerken leidt tot één team met één doel: een mooi en vooral heel speciaal project in Rotterdam tot een succes maken voor de bewoners. Ik vind het geweldig dat we daar onze bijdrage aan mogen leveren.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.