Vorige
Nieuws

Uitbreiding expertise met programmalijn gericht op sociale impact

Zowel in verdichtingsopgaven als nieuwe ontwikkelingen speelt het complexe maatschappelijke ecosysteem een rol in het slagen van de opgave. Wat we nu bouwen, waar en voor wie is onlosmakelijk verbonden met toegang tot wonen, onderwijs, werkgelegenheid, zorg, groen en voorzieningen. Aan welke knoppen we draaien tijdens het ontwerpproces kan letterlijk de kansengelijkheid van opgroeiende kinderen beïnvloeden. 

Maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken systemisch verbonden 

Als ontwikkelende bouwer ziet Dura Vermeer dat zij steeds vaker, hetzij nu nog vaak onbewust, ‘mede probleemeigenaar’ wordt in complexe vraagstukken in het sociaal/fysieke domein. Edwin Blom, directeur Dura Vermeer Bouw Heyma: “Deze sociale impact overstijgt de vraag die aan ons wordt gesteld in een opdracht, tender of aanbesteding. Hierbij hebben ruimtelijke keuzes van nu invloed op de werking van steden in de toekomst. Bijvoorbeeld als wij nu een bedrijventerrein transformeren tot wonen, geven we antwoord op de woningnood, maar zorgen we er tegelijkertijd voor dat werkgelegenheid verder uit de stad wordt gedreven, wat op zijn beurt weer een verhoging van mobiliteitsbewegingen met zich meebrengt. Het illustreert: maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken zijn systemisch met elkaar verweven. Dit complexe probleemeigenaarschap bij meerdere partijen vraagt om ruimte voor experiment voor andere vormen van nadenken over onze impact, samenwerkingen en procesinrichting. 

Thema sociaal als aandachtsgebied

"Ik ben trots dat we door deze toevoeging het thema sociaal als aandachtsgebied bij Dura Vermeer nog beter zichtbaar kunnen maken." Siobhan Burger, programmamaker sociale impact

Positieve impact op sociale footprint

Dura Vermeer zet daarom vanaf 2024 vol in op de Programmalijn Sociale Impact, een volgende stap die volledig in lijn is met waar Dura Vermeer als familiebedrijf al meer dan 165 jaar voor staat. Siobhan Burger wordt kwartiermaker van de programmalijn. Siobhan vertelt: “Ik ben trots dat we door deze toevoeging het thema sociaal als aandachtsgebied bij Dura Vermeer nog beter zichtbaar kunnen maken. Dat we hard werken om een zo groot mogelijke positieve impact te maken met onze sociale footprint. Bij Dura Vermeer worden nu ruimtelijke, ecologische én sociale expertise meegenomen. Zo kunnen we gezamenlijk en integraal zoeken naar de beste oplossing voor nu, en voor toekomstige generaties.” 

Snelheid maken op sociale thema's 

Marieke Mentink, directeur Divisie Bouw en Vastgoed onderstreept: “De complexiteit vraagt dat wij als Dura Vermeer op een andere manier aan tafel durven te zitten. Door ons profiel als familiebedrijf, onze lokale betrokkenheid, gedreven mensen en brede kennis van nieuwbouw, renovatie en infra te bundelen kunnen wij juist als samenwerkingspartner ook op sociale thema’s de snelheid maken nu die zo hard nodig is.” 

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Siobhan Burger

Programmamanager sociale impact Regio Heel Nederland
Siobhan Burger