Vorige
Nieuws

Verduurzamen; we hebben een sterke, intrinsieke motivatie

De bouw heeft een gigantische ecologische voetafdruk, maar moet tegelijkertijd voldoen aan een sterke marktvraag. Dit maakt de duurzaamheidsopgave voor de branche omvangrijk en innovatie, samenwerking en cultuur- en gedragsverandering noodzakelijk. Dura Vermeer Bouw Hengelo wil hierin een katalyserende rol spelen, bijvoorbeeld door te bouwen zonder nieuwe grondstoffen en actief te sturen op bewustwording. “Verduurzamen is met elkaar pionieren en vooruitdenken; dit draagt bij aan een betere leefomgeving én aan de energie in de organisatie.”

Dura Vermeer Bouw Hengelo maakt deel uit van de divisie Bouw en Vastgoed van Dura Vermeer, een ondernemersfamilie gericht op woning- en utiliteitsbouw, infrastructuur en engineering. “Wij hebben als familiebedrijf logischerwijs alle aandacht voor de generaties die na ons komen. Dat zit in ons DNA. Dit betekent ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen en alert zijn op manieren waarop we onze impact op het milieu kunnen meten en verbeteren”, vertelt Bart Pigge, adjunct-directeur bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. “We hebben dus een sterke, intrinsieke motivatie om te verduurzamen. Die heb je nodig om uiteindelijk ook echt stappen te zetten. Regelgeving en de publieke opinie zorgen nog wel voor een extra versnelling.”

FOCUS AANBRENGEN

Op corporate niveau heeft Dura Vermeer verschillende duurzaamheidsprogramma’s lopen en iedere vestiging heeft daarbinnen een eigen verdieping en eigen thema’s. “Duurzaamheid is een erg breed onderwerp en als individuele vestiging vonden we het ingewikkeld om er concreet mee aan de slag te gaan”, zegt Pigge. Een samenwerking met André Nijhof, hoogleraar duurzaam ondernemen aan Nyenrode, heeft geholpen om de noodzakelijke focus aan te brengen. Voor de vestiging in Hengelo is de keuze na een zorgvuldige afweging gevallen op het thema ‘bouwen zonder nieuwe grondstoffen’. Om het concreet te maken, is daaraan meteen ook een ambitie gekoppeld. Die is hoog: in 2030 wil Dura Vermeer Bouw Hengelo voor al zijn bouwprojecten geen nieuwe (uitputtelijke) grondstoffen meer hoeven aanvoeren.

CONCRETE PROJECTEN

Deze ambitie heeft zich in samenwerking met 100MTC vertaald in een aantal concrete projecten. “Zo bouwen we op dit moment een zorgcomplex in Almelo. Samen met de opdrachtgever onderzoeken we alternatieven, zoals biobased materialen of het hergebruik van materialen die beschikbaar komen uit sloop. Dit laatste is nu nog ingewikkeld, want je kunt je ontwerp niet zomaar aanpassen aan de sloopmaterialen die je krijgt aangeboden. Landelijk investeren we in dit thema met Dura Vermeer Urban Minor, waarmee we onder andere hergebruik van materialen en reststromen mogelijk maken. Denk hierbij ook aan de transitie van slopen naar delven. Daarnaast zetten we met een tweede project volop in op het gebruik van biobased materialen. Daar ligt de grote impact van onze opgave. Het lijkt nog ver weg, maar als we straks fietsen langs weilanden met Zonnekroon of Lisdodde, vertellen we onze (klein)kinderen dat daar isolatiemateriaal groeit.”

Dit sluit mooi aan bij de plannen vanuit de divisie Bouw en Vastgoed voor de aanplant van een Dura Vermeer-bos, ter compensatie van de CO2-uitstoot. De bomen die worden geplant, halen CO2 uit de atmosfeer, zorgen voor meer biodiversiteit en moeten uiteindelijk ook de rondstoffen leveren voor de woningen die Dura Vermeer gaat bouwen. Dit idee, ontstaan tijdens een innovatie-challenge van de divisie, zal dit jaar verder worden uitgewerkt.

METEN, RAPPORTEREN, GEDRAG BEÏNVLOEDEN

Hoe gaat Dura Vermeer de resultaten van haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid meten en vastleggen? Dit komt aan de orde in het derde project van de Hengelose vestiging, vervolgt Pigge. “We willen meetbaar maken welke positieve impact we kunnen maken in onze projecten. Hiervoor gebruiken we diverse meetmethoden om een indruk te krijgen van de totale milieu-impact van een materiaalsoort. Daarnaast kunnen we door te meten ook onze opdrachtgevers adviseren om alternatieve materialen te gebruiken en daarmee het goede te doen in hún projecten. Hierin nemen we overigens niet alleen de materialen, maar ook de productie- en materieelimpact mee.” Daarnaast werkt Dura Vermeer aan een tool die is ontwikkeld voor de AERIUSberekening voor de uitstoot van stikstof. “We konden de vracht- en kraanbewegingen op de bouwplaats al voorspellen, maar nu gaan we met de tool ook de CO2-uitstoot van het transport van en naar de bouwplaats in kaart brengen. Dan hebben we in een vroeg stadium een goed beeld van de logistieke CO2-impact van een project. In het algemeen willen we landelijk werken naar een uitstootloze bouwplaats in 2025 en CO2-neutraal zijn in 2050 voor scope 1, 2 en 3, met slechts een zeer beperkte compensatie. Met deze tools kunnen we de weg ernaartoe straks concreet maken.”

“Om de eerdergenoemde doelen te behalen, is er ook een behoorlijke transitie nodig in het denken en doen van onze collega’s. We zijn steeds gestart met kleine groepen en die haken op hun beurt steeds meer collega’s aan. Begin je te groot, dan krijg je te veel weerstand. Daarnaast loopt er een vierde project waarbij we gedrag en cultuur onderzoeken, zodat we ook deze onderdelen positief kunnen beïnvloeden op het gebied van duurzaamheid. Dit proberen we te bewerkstelligen met kleine duurzaamheidsinitiatieven die we morgen al kunnen uitvoeren, maar die geen directe impact hebben op onze bedrijfsvoering. Daarbij leggen we per initiatief uit wat we doen, waarom we dat doen en welke positieve (meetbare) gevolgen dit heeft.”

ACCOUNTANT ALS TOEGEVOEGDE WAARDE

Voor Bart en zijn collega’s is de zoektocht naar een betrouwbaar meetsysteem nieuw en soms ook complex. “We hoeven het gelukkig niet alleen te doen. Toen we met leveranciers, logistieke partijen en opdrachtgevers over dit onderwerp gingen praten, bleek dat we allemaal met dezelfde zoektocht bezig waren én dat er al heel veel goede voorbeelden zijn.” Hier ziet Pigge veel toegevoegde waarde voor de accountant, zeker als de CSRD is ingevoerd. “Naast de zoektocht om tot vergelijkbare rapportages te komen voor de gehele branche, kent de accountant ook de best practices en verkeerde afslagen die andere bedrijven hebben genomen. Daar kunnen we samen van leren. Ik hoop dat we zo tot een uniforme methodiek komen om te rapporteren over duurzaamheid. Een zoektocht doe je immers beter samen.”

Samen met Eshuis Accountants en Adviseurs is Dura Vermeer Bouw Hengelo ook aan de slag gegaan met het B Corp-certificaat, een keurmerk voor bedrijven die transparant de aantoonbare verbinding willen maken tussen profit en purpose. “We kijken naar de eisen van B Corp en onze positie op dit moment. Het verschil ertussen kan mogelijk bijdragen aan onze MVO- en duurzaamheidsagenda voor de komende jaren. Certificering is dus niet ons hoofddoel, maar hoe gaaf zou het zijn als we straks wellicht de eerste Nederlandse bouwer met een B Corp-certificaat worden? We zijn in elk geval op de goede weg.”

Kijk in het dossier Duurzaam ondernemen op www.sra.nl voor meer informatie en actualiteiten.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.