Vorige
Nieuws

Waarde toevoegen aan een bestaande stad, zo doen we dat!

Mooi artikel in Rotterdam in ontwikkeling over hoe het ontwikkelteam van Dura Vermeer Bouw Zuid West waarde toevoegt aan Rotterdam. Lees het artikel of download het digitale magazine hieronder. 

Het toevoegen van waarde aan de bestaande stad is een belangrijke motivatie voor het team van Dura Vermeer. Bob Buskens: “Door heel de stad liggen kansen om Rotterdam nog mooier te maken. Wij zien het als onze taak om gebieden beter te laten functioneren en waarde toe te voegen door onder andere een bijdrage te leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van verschillende wijken. Dit doen we niet alleen op A-locaties als Pompenburg, maar juist in wijken waar ruimte is voor verbetering, zoals op Rotterdam Zuid, Feijenoord en Alexandrium. Dit zijn gebieden die een verdere kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken, en waar we kunnen bereiken dat mensen er straks met nog meer plezier wonen.”

Michel Rongen: “Wij kijken per gebied wat er nodig is. Soms is het toevoegen van betaalbare woningen goed voor een plek en soms help je een buurt verbeteren door er juist woningen in het hogere segment toe te voegen. We kijken daarbij niet alleen naar het gebied, maar ook naar de huidige en toekomstige bewoners, gebruikers en bezoekers. We werken aan veel verschillende opgaven, juist omdat ons bedrijf heel breed georiënteerd is. We hebben alle disciplines in huis: marktonderzoek, ontwikkelaars, architecten, bouwers, renovatiespecialisten, technische kennis en infrastructuurexpertise. Dit maakt dat wij opgaven in de stad heel breed kunnen aanpakken, specifiek kunnen maken en snel met een plan van toegevoegde waarde kunnen komen.”

 

Gesprekspartners

“Het begint met het gesprek te voeren met elkaar, zowel met onze eigen experts als met alle betrokkenen bij het plan,” vult Rob Langerak aan. “Bij Diepeveen, tussen de Merwe-Vierhavens (M4H) en Bospolder Tussendijken, hebben we bijvoorbeeld gesproken met de gemeente en de direct betrokkenen hoe we de plek rond het Dakpark beter konden maken. We willen met Diepeveen meer een verbindingszone creëren. Maar hoe ga je dat doen? Hoe krijg je plekken weer functioneel en hoe kun je ze versterken?”

Gijs Caljé: “De uitkomsten van de gesprekken over de stedenbouw, het landschap en de verbindende kracht van de locatie hebben we teruggebracht tot een ontwikkelplan met vijf nieuwe woongebouwen en nieuwe looproutes langs het monumentale Diepeveenpand, dat herontwikkeld wordt tot bedrijvige werkplaats met onder andere de Huidenclub. We ontwikkelen hier samen met Dudok Real Estate 187 koop en huurwoningen. Door het gemixte programma en de nieuwe looproutes ontstaat een levendig gebied dat de verbinding legt tussen omliggende buurten met allemaal een sterk eigen karakter. Het leggen van de verbinding is de toegevoegde waarde van Diepeveen en dat is onze motivatie om te ontwikkelen. Dat is waarom we doen wat we doen.”

Michel “Een ander voorbeeld is Grote Beer in Oosterflank, naast winkelcentrum Alexandrium. Daar voegen we een woontoren toe met 193 middenhuur appartementen in een monofunctioneel gebied. De woontoren draagt bij aan de leefbaarheid en sociale veiligheid in het gebied. Het ontwikkelproces is bij Grote Beer snel gegaan. We hebben de gemeente, stakeholders en beleggers in een vroeg stadium betrokken en gezamenlijk afwegingen gemaakt om een zo goed mogelijk plan te ontwikkelen dat de plek straks echt versterkt. En dat op relatief korte termijn, want door geheel in prefab te bouwen kunnen we eerder opleveren dan normaal.” 

 

 

 

Pompenburg

Het gebied rond Station Hofplein

Diepeveen

in Rotterdam-West

Ideale plekken

Bob: “‘Makkelijke’ plekken zijn er niet meer in de stad, er is heel weinig ruimte. Toch liggen er in elk gebied in de stad nog kansen voor verbetering, ieder met zijn eigen uitdagingen. Feyenoord XL ligt bijvoorbeeld langs het spoor in Rotterdam-Zuid. Door de sporen te overkluizen met een stadspark ontstaat er op tien hectare grond de kans voor een nieuw aantrekkelijk woonmilieu. Met het toevoegen van twaalf- tot achttienduizend woningen, scholen, cultuur, sport en bedrijven, wordt een verbinding gelegd tussen de wijken Feijenoord en IJsselmonde. Dat is een complexe opgave en daarom werken we hier samen met collega ontwikkelaars en woningcorporaties in de Stichting Feyenoord XL. En natuurlijk ook met Prorail, het ministerie van I&W en het Havenbedrijf Rotterdam.”

Michel: “Het zijn juist de locaties langs snelwegen en het spoor waar kansen liggen in de stad om woningen toe te voegen.” Rob: “En hier komt onze infrastructuurexpertise goed van pas. Deze complexe binnen-stedelijke gebiedsontwikkelingen kunnen we bij Dura Vermeer integraal aanpakken en onze expertise en kracht goed inzetten. Neem bijvoorbeeld Schieveste tussen het treinstation van Schiedam en de A20 in. Hier voegen we met 3.000 woningen een enorme dichtheid toe en maak je een nieuw stadsdeel waardoor je de stad als het ware over het spoor heen trekt. De centrale autovrije groene enfilade verbindt de deelgebieden en nodigt uit tot ontmoeting.”

 

Gebieden in balans

“Met ieder plan leveren wij een bijdrage aan een gebied,” zegt Michel. “Of het nu gaat om transformatie van industriële locaties zoals in het Hefkwartier waar ooit de Oranjeboombrouwerij stond met uitzicht op de monumentale Hefbrug en Willemsbrug, een binnenstedelijke locatie zoals Diepeveen of herontwikkeling rond infrastructuur zoals Pompenburg bij station Hofplein. Per locatie bekijken we wat nodig is om een gebied in balans te krijgen. We zijn ontwikkelaar, bouwer maar renoveren en transformeren ook, daardoor komen we regelmatig in contact met woningbezitters, Dat zijn vaak woningcorporaties en daar zien we dat ook die gebieden een kwaliteitsimpuls verdienen.”

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!