Vorige
Blog

Wij zijn veel meer dan een bouwer

Een wijk beter achterlaten dan hoe we ‘m aantroffen op niet alleen technisch, maar ook sociaal gebied; dat zien wij bij Dura Vermeer Renovatie Midden West als onze maatschappelijke plicht. We zijn dan ook niet ‘te gast’ in de wijken waar we werken, we worden onderdeel van de wijk om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid. Want blije bewoners: dát is waar wij ons bed voor uitkomen.

Als renovatiebedrijf hebben we altijd al veel verbinding gehad met bewoners, maar de laatste tijd zien we dat dit nieuwe vormen aanneemt. De marktvraag verschuift steeds meer van een complexgerichte aanpak naar een gebiedsgerichte aanpak. Woningcorporaties staan voor enorme opgaven: van de energietransitie en de woningnood tot het verbeteren van leefbaarheid in de wijken. En die opgaven vragen om een aanpak die verder gaat dan techniek. Alleen door een relatie aan te gaan met bewoners en onderdeel te worden van een wijk kunnen we inzicht krijgen in hoe we opgaven in de wijk aan elkaar kunnen verbinden. Met als gewenst resultaat een mooie, nieuwe toekomst!

Cruciale relatie

Maar de meerwaarde van het opbouwen van een band met bewoners gaat verder dan het afstemmen van verbeteringen op het sociale ecosysteem van een wijk. De druk op corporaties is hoog. Versnelling op het gebied van de energietransitie moet nú plaatsvinden. Energiearmoede ligt voor veel bewoners van sociale huurwoningen op de loer met alle gevolgen voor corporaties en de leefbaarheid van dien. Snelheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid zijn daardoor belangrijker dan ooit tevoren in een renovatieproject. Een goede relatie met bewoners is ook hiervoor cruciaal. Als de bewoners niet achter een plan staan, bestaat de kans dat een project een jaar stil komt te liggen. Tijd die er simpelweg niet is voor corporaties. Verduurzamen en verbeteren moeten we samen doen. Daarnaast is het, door de hoge energieprijzen, ook voor de bewoners zeer wenselijk dat de woningen verduurzaamd worden.

De jas past

Kortom: het opbouwen van een band met bewoners is voor ons als renovatiebedrijf belangrijker dan ooit tevoren. Waar in een complexgerichte aanpak het bewonerscontact zich veelal beperkt tot het gebouw binnen de bouwhekken, vraagt de gebiedsgerichte aanpak ons onderdeel te worden van de wijk als geheel. Opdrachtgevers zoeken partners die vanaf het begin betrokken zijn, die participeren en inzien dat een verbeteringsslag in de wijk vooral een maatschappelijke opgave is waar techniek bij komt kijken. Die jas past ons perfect. Onze collega’s worden blij van betrokkenheid en van de positieve impact die ze kunnen maken door kennis over de wijk en haar bewoners te vertalen naar een ontwerp.

Rondlopen door de wijk en het gebied verkennen

Hoe kan ik mijn steentje hier bijdragen?

Hoe?

We zetten ons zowel aan de voorkant als tijdens het project actief in om bewoners te leren kennen en ze te laten voelen dat we willen dat zij met ons aan het roer staan van de verbetering. We worden een verlengstuk van de wijk. Hoe we dat doen? Onder meer door langs deuren te gaan en persoonlijke gesprekken te voeren over de plannen van de corporatie én een luisterend oor te bieden voor de wensen van de bewoners. Door aan te schuiven bij een buurtbarbecue, een opruimactie te organiseren, bewoners de gelegenheid te geven mee te denken in creatieve sessies of ’s avonds wandelrondes te maken door de wijk. Onze bewonersconsulenten, werkvoorbereiders en uitvoerders worden ‘bekende gezichten’ en bewoners voelen dat het geen ‘trucje’ is, maar dat we intrinsiek gemotiveerd zijn hun wijk te verbeteren. Dat we in hun ‘team’ zitten. Ze leren ons vertrouwen en respecteren én wij leren met welke ingrepen wij de grootste bijdrage kunnen leveren aan een mooie toekomst voor de wijk.

Oplossingen

Een mooi voorbeeld hiervan is een wijk in Amsterdam-West waar we er op basis van gesprekken erachter kwamen dat het gebrek aan diversiteit in woningen straatcriminaliteit in de hand werkte. Ouderen groepen jongeren hingen op straat omdat er in hun kleine portiekwoningen, die ze deelden met hun ouders en meerdere broertjes en zusjes, geen ruimte voor hen was. Op zichzelf gaan wonen lukte niet. Er waren geen betaalbare woningen beschikbaar in hun wijk, en op afstand wonen van hun familie strookte niet met hun cultuur. Wij vertaalden deze kennis naar het ontwerp door garageboxen te transformeren tot studio’s. Als je van een afstand naar een wijk kijkt zie je de maatschappelijke problematiek, maar als je ín de wijk staat zie je de oorzaken én de oplossingen. Zo kun je meerdere vliegen in één klap slaan.

Nieuwe werkwijze

De gebiedsgerichte aanpak vraagt van ons als bedrijf, en mij als directeur, dat we mensen de ruimte en vrijheid geven tijd te investeren in de sociale kant van een project. En dat het gewicht op KPI’s rond geld en tijd verschuift naar zaken als bewonerstevredenheid en sociale impact. Dit is een weg die we momenteel inslaan. Ik vind het mooi om te zien hoe groot de intrinsieke motivatie van onze medewerkers is. De gebiedsgerichte aanpak verrijkt ons werk. We zoeken continu naar mogelijkheden en ik vind het gaaf om te zien met hoeveel plezier uitdagingen worden opgepakt. Dat doen we overigens niet alleen. We schakelen regelmatig partijen in die ons kunnen helpen zoals architecten, gebiedsregisseurs, wijkagenten en maatschappelijk werkers. Ik geloof heilig in die comaking-houding en het bundelen van krachten. Om de balans te bewaken tussen onze maatschappelijke rol en onze rol als bouwer, werken onze afdelingen Bewonerszaken en Klant, Markt & Maatschappij nauw samen met het technische hart van ons bedrijf. Ook ons sociale hart is groot, maar alles staat wel in het teken van de opgave die we te doen hebben.

Het maakt mij trots dat we onze maatschappelijk missie in wijken volbrengen. Geld is een logisch gevolg van ons werk, maar van het verbeteren van de leefbaarheid in een wijk worden ik en mijn collega’s echt blij. We willen vanuit die intrinsieke motivatie wijken na oplevering niet aan hun lot overlaten. We zetten er daarom op in om een jaar betrokken te blijven in de wijk. Om te zorgen dat bewoners snappen hoe hun verduurzaamde woning werkt en om maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk te monitoren. Dit is nog niet tot in de puntjes geregeld, maar het is absoluut een intentie. Een intentie die bewijst dat wij veel meer zijn dan alleen een technische partij. Wij zijn sociale bouwers.

 

André Köster.

Op het Hof van Descartes in Amsterdam waar we 144 woningen renoveren.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.