Vorige
Bodemsanering Olasfa

Sanering terrein voormalige Olster Asfalt Fabriek

Grondige sanering

Olst
2010 - heden
€ 9.900.000
UAV-GC
Provincie
Infra

In opdracht van de provincie Overijssel heeft Dura Vermeer het drieënhalve hectare grote terrein van de voormalige Olster Asfalt Fabriek (OLASFA) tot op twaalf meter diepte gesaneerd. De grond en het grondwater van het terrein waren ernstig verontreinigd door resten dakasfalt en teerproducten die de asfaltfabriek in de vorige eeuw produceerde. Met het fabricageproces zijn sinds 1913 zeer veel olie- en teerproducten in de bodem verdwenen.

Terrein voormalige Olster Asfalt Fabriek

Het drieënhalve hectare grote terrein aan de oever van de IJssel is tot op twaalf meter diepte gesaneerd.

Stoomsanering terrein Olster Asfalt Fabriek

Stoomsanering terrein Olster Asfalt Fabriek

Met behulp van innovatieve stoomtechniek is bijna 1100 ton puur product verwijderd.

BEPERKING EMISSIE NAAR DE IJSSEL

De sanering was noodzakelijk om emissie van de verontreiniging naar de IJssel te beperken. Eind 2019 waren alle streefwaardes in de bodem bereikt en konden alle installaties voor de sanering worden gedemonteerd en afgevoerd. Na afronding van de sanering wordt het terrein opgeleverd met een meter leeflaag waarop parkeerplaats wordt gerealiseerd voor het naastgelegen farmaceutisch bedrijf Abbot.

Damwanden sanering Olasfa

Ruim 600 meter damwanden

De damwanden waren kenmerkend voor de saneringstechniek.

Bodemsanering Olasfa

Damwanden

Begin 2020 zijn de damwanden verwijderd.

STOOM SANERING

In 2011 startte Dura Vermeer met behulp van een innovatieve stoomtechniek de bodem te reinigen. Met deze techniek zijn uiteindelijk de teerproducten uit de zanderige bodem verwijderd. Door het plaatsen van damwandkuipen werd het mogelijk de bodem te ontwateren en vervolgens tot boven de 100 graden te verhitten met stoom. Zo is bijna 1100 ton verontreinigd puur product, veelal naftaleen, uit de bodem verwijderd. Naast stoominjectie hebben we nog andere technieken toegepast waaronder ozoninjectie en waterstofperoxide injectie.

Met behulp van stoomsanering is het terrein tot twaalf meter diepte gesaneerd.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!