Vorige
Groningen Airport Eelde

Verlenging van de start- en landingsbaan

BAANVERLENGING GRONINGEN AIRPORT EELDE

Eelde
06/2012 - 04/2013
>€ 10.000.000
Bedrijfsleven
Infra

Groningen Airport Eelde (GAE) wilde haar 1.800 meter lange start- en landingsbaan tot 2.500 meter verlengen. Daarmee wordt de luchthaven een volwaardige toegangspoort tot het netwerk van Europese bestemmingen. De luchthaven heeft de ambitie van een groene ''Sustainable Airport''. Om die te realiseren zijn tijdens de bouw diverse maatregelen genomen zoals beperking van milieubelasting en energie- en materiaalverbruik,  reductie van CO2-uitstoot en de hinder voor de omgeving tijdens de bouw tot een minimum te beperken.

Werkzaamheden Groningen Airport Eeldee

Bijzonder asfalt

Als asfalttoplaag is Skypave toegepast, een speciale asfaltlaag van Dura Vermeer die zorgt voor voldoende stroefheid.

Volwaardige toegangspoort tot Europa

Dankzij de verlenging van de start- en landingsbaan is het vliegveld nu een volwaardige toegangspoort tot het netwerk van Europese bestemmingen.

VAN 1.800 NAAR 2.500 METER

Bouwcombinatie Dura Vermeer - Imtech heeft de start- en landingsbaan van 1.800 naar 2.500 meter verlengd binnen een DBFM-contract. Dit betekent dat de bouwcombinatie verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van alle nieuwe infrastructuur over een periode van tien jaar. De werkzaamheden zijn aangeboden met een prijs die 30% lager ligt onder het plafondbedrag van 20 miljoen euro. 

DUURZAME INNOVATIES

Bij de baanverlenging is geen zand als fundering onder het asfalt gebruikt, maar bodemas, een restproduct van de afvalverbranding. Als asfalttoplaag is Skypave toegepast, een speciaal door Dura Vermeer ontwikkelde asfaltlaag die zorgt voor voldoende stroefheid. Groningen Airport Eelde is de eerste luchthaven in Nederland met deze speciale asfaltsoort. Om de onderhoudskosten te beperken is een CEDD verlichtingssysteem aangebracht. Dit betekent dat de energievoorziening en data-informatie tussen armatuur en bekabeling contactloos is. De benodigde elektriciteit voor het werk wordt opgewekt uit windstroom. De banen en veldborden worden verlicht met energiezuinige ledlampen (60% energiebesparing). In totaal is 24% CO2-reductie behaald dan bij vergelijkbare bouwprojecten en een besparing van 61.302 ton op grondstoffengebruik.

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.