Vorige
Het Jeroen Pit Huis

Een tussenstap tussen het ziekenhuis en thuis voor complex zieke kinderen en hun gezin

Levensbepalend gebouw

Amsterdam
Bouw & Vastgoed

Het begin is er: de eerste paal van het Jeroen Pit Huis in Amsterdam zit sinds eind maart in de grond: Een tussenstap tussen het ziekenhuis en thuis voor complex zieke kinderen en hun gezin. We bouwen een huis voor acht gezinnen die gaan oefenen om als gezin met een ziek kind, weer een gezin te zijn. Het zijn acht zelfstandige appartementen met een eigen badkamer, keuken en slaapkamers. Het zorgcentrum is ontworpen in de vorm van een ring, met aan de buitenzijde de woningen en in het midden gemeenschappelijke ruimtes voor zorg en sociale activiteiten. Het thuisgevoel wordt in het gebouw zoveel mogelijk nagebootst: De kinderen komen uit een medische instelling en we willen ervoor zorgen dat dit gebouw écht anders aanvoelt. Met kleur, materiaalgebruik en interieur zorgen we voor een huiselijke sfeer.

In dit project is het feit dat het een gewoon huis moet lijken, maar dit het allesbehalve is. Zo heeft elk appartement een patiëntenkamer waar op IC-niveau zorg geleverd kan worden, is er volledige patiëntbewaking, een speciaal luchtzuiveringssysteem, moeten alle gangen en deuren geschikt zijn voor zowel rolstoelen als bedden en is er in de constructie extra aandacht voor geluid- en brandwering. Omdat de meeste kinderen continu van zuurstof moeten worden voorzien, is het een heel zuurstofrijk gebouw. Dit vraagt de nodige aandacht voor de brandveiligheid. In het voortraject is hier veel tijd aan besteed. De brandveiligheid wordt onder meer gewaarborgd met speciale brandwerende wanden en deuren en actieve bewaking met rookmelders. Ook geluidswering krijgt extra aandacht in het ontwerp. We vinden het belangrijk dat als er iemand in huis ergens huilt of schreeuwt, dat andere gezinnen daar geen last van hebben. Alles moet in de privacy van hun eigen appartement kunnen plaatsvinden.

De leefkeuken

De keuze voor houtskeletbouw (hsb) is door de constructeur en architect met name gemaakt vanwege de hoge binnenwanden met sparingen in de appartementen. Dit is makkelijker te realiseren in houtbouw dan in bijvoorbeeld stenen wanden in verband met dilataties, lateien en het gewicht van deze wanden. Dit gold ook voor het dak waar we te maken hebben met grote overspanningen die makkelijk met houten geprefabriceerde dakdozen overspannen kunnen worden. Uiteraard hebben duurzaamheid en de hoge isolatiewaarde van hout hier ook een rol ingespeeld. 

Daarnaast was snelheid ook een doorslaggevende reden om in het voortraject voor houtbouw te kiezen. Een andere zorginstelling voor ernstig zieke kinderen sluit de deuren. Deze patiëntjes moeten straks plek krijgen in Het Jeroen Pit Huis. Wij moeten dus klaar zijn voordat hun zorginstelling de deuren sluit, anders kunnen ze nergens heen. Houtbouw is door geprefabriceerde elementen ontzettend snel, daar kan geen ander bouwmateriaal tegenop. 

Houtbouw

Houtbouw

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!