Vorige

100% circulair, 100% kwaliteit Circularpave

100% circulair
Direct naar:

100% Circulair Asfalt

Circularpave is een mengsel dat voor 100% bestaat uit gerecycled materiaal en 100% herbruikbaar is voor een gelijkwaardig product. Het asfaltmengsel is opgebouwd zonder primaire grondstoffen. Circularpave als onder- en tussenlaag wordt gemaakt met gerecycled asfalt, ecozand en ecogranulaat en bitumen uit daken geoogst door Roof2Road. Als deklaag passen we geen ecozand en ecogranulaat toe, maar andere secundaire materialen die voldoen aan de vereiste stroefheid.  

Als echte pioniers hebben Dura Vermeer en Roof2Road (een samenwerkingspartner van Dura Vermeer) de handen in elkaar geslagen om samen een 100% circulair asfaltmengsel op de markt te brengen. We willen namelijk onze gedeelde waarden doorgeven, net zoals we de aarde doorgeven aan volgende generaties.  

 

Toepassing secundaire bouwstoffen

Dat draagt bij aan de overheidsdoelstelling om in 2030 het primaire materiaalgebruik te halveren.

Hergebruik van materialen

Bijna 40% MKI-voordeel bij onder-/tussenlagen en 70% bij deklagen: door hergebruik van materialen weten we de milieu-impact van asfalt significant te verlagen (conform PCR2.0).

Kwalitatief hoogstaand asfalt, gevalideerd door het Asfaltkwaliteitsloket

De hoogwaardige eigenschappen van het gemodificeerde bitumen van oude dakbedekking verbeteren de kwaliteit van het asfalt. Dat maakt dit mengsel constructief en in levensduur minimaal gelijkwaardig aan bestaande mengsels.

Hergebruik? Zo vaak mogelijk

Circularpave bestaat uit hergebruikt asfalt, secundaire grondstoffen en gerecyclede bitumen. Daarnaast is al het materiaal na einde levensduur ook weer herbruikbaar. Hierdoor is dit mengsel volledig, dus 100%, circulair.

100% circulair

Milieuwinst

Het mengsel levert een milieuwinst op van bijna 40% voor onder- en tussenlagen en zelfs 70% voor deklagen. Tegelijkertijd is de kwaliteit minimaal gelijkwaardig aan die van reguliere mengsels.

TOEPASSINGSGEBIED

Dit unieke mengsel is beschikbaar als onder-, tussen- en deklaag. Met Circularpave kunnen we het volledige asfaltpakket 100% circulair aanleggen, wat een aanzienlijke milieuwinst oplevert. Het voldoet aan alle klassen, van fietspad tot snelweg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Circularpave als onder- en tussenlaag wordt gemaakt met gerecycled asfalt, ecozand en ecogranulaat en circulaire bitumen uit dakbedekking van Roof2Road (onderdeel van NEXT; hét platform binnen Dura Vermeer voor pioniers in de bouw). Voor deklagen mengen we de circulaire bitumen met secundaire materialen die er voor zorgen dat de deklaag voldoet aan de stroefheid.

Bekijk hoe Circularpave scoort op:

onze DUURZAMe & CIRCULAIRe asfaltsoorten

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!