Vorige

Extra lange levensduur Ecopave XL

Duurzaam asfalt
Direct naar:

Asfaltmengsel met extra lange levensduur

Ecopave XL is een speciaal asfaltmengsel met een uitgekiende samenstelling van het bindmiddel. Dit vertraagt het verouderingsproces, waardoor de goede prestatie van het asfalt veel langer behouden blijft. Ecopave XL betekent dan ook een minimale verdubbeling van de levensduur van het asfalt.

Een normale asfaltdeklaag gaat, afhankelijk van het type en het gebruik, zo’n tien tot twintig jaar mee. De langere levensduur van Ecopave XL levert niet alleen een besparing op in het onderhoud, maar beperkt ook de overlast voor weggebruikers en zorgt ervoor dat het materiaalverbruik afneemt. De initieel hogere kosten worden op termijn terugverdiend door minder onderhoud en de langere levensduur.

Vermindering overlast weggebruikers

Doordat er minder vaak onderhoud nodig is.

CO2-reductie bij aanleg

Dankzij verlaagde productietemperatuur van 130°C in plaats van 170°C bij regulier asfalt.

Reductie CO2-emissie

Van 55%.

Besparing primaire grondstoffen

Van 50%.

Besparing op onderhoud

Life Cycle Costs reductie van circa 35%.

125°C in plaats van 170°C

Door de verlaagde productietempratuur, verbruikt de asfaltmenginstallatie minder energie.

Minder onderhoud nodig

Dus minder hinder voor weggebruikers.

TOEPASSINGSGEBIED

De samenstelling van het bindmiddel zoals in Ecopave XL kan in elk asfaltmengsel worden toegepast. Vanwege de vertragende werking op veroudering van bitumen komt dit vooral tot zijn recht in deklagen. 

Duurzaam lage temperatuur asfalt

Ecopave XL is een duurzame oplossing met lage milieubelasting. De productietemperatuur ligt op ongeveer 125°C, dit is veel lager dan de 160-170°C van standaard asfalt. Dit betekent een vermindering van het energieverbruik bij de asfaltmenginstallatie en daarmee ook een aanzienlijke reductie van de CO2-emissie. Een nog grotere winst op de milieubelasting wordt verkregen door de minimaal twee keer langere levensduur. Dit levert namelijk een besparing op het gebruik van primaire grondstoffen, zowel winning als transport, op. Een gunstige score in de levenscyclusanalyse, die leidt tot een lage CO2-emissie en milieubelasting. Doordat er minder rafeling optreedt, neemt de rolweerstand minder snel toe met als gevolg een lager brandstofverbruik. En minder benodigd onderhoud resulteert in minder voertuigverliesuren ten gevolge van wegwerkzaamheden.

HOE WERKT ECOPAVE XL?

Bekijk hoe Ecopave XL scoort op:

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bitumen, het bindmiddel in asfalt, is afkomstig uit de aardolieraffinage. Bitumen veroudert door diffusie van vluchtige bestanddelen ten gevolge van blootstelling aan klimatologische omstandigheden (onder andere zuurstof, temperatuurwisselingen en ultraviolet licht). Bitumen in deklagen veroudert sneller dan bitumen in onder- en tussenlagen. Dit leidt tot een bros karakter waardoor schade, zoals bijvoorbeeld rafeling, optreedt. Met een uitgekiende samenstelling van het bindmiddel, verloopt de veroudering van het bitumen veel langzamer. 
 
Deze modificatie van bitumen is niet nieuw; het stamt uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Sindsdien zijn wereldwijd vele brugdekken voorzien van dit soort asfalt. Om de toepassing in de wegenbouw ook financieel aantrekkelijk te maken, zijn experimenten uitgevoerd met een verdunde variant. Inmiddels ligt er in Nieuw-Zeeland al een paar honderdduizend vierkante meter ZOAB met deze samenstelling. In 2017 is door de TU Delft, de provincie Noord-Holland en Dura Vermeer het initiatief genomen om de samenstelling in Nederland te introduceren.

Duurzaamheid in cijfers

Bekijk hier de uitleg van onderstaande cijfers.

2 MKI Waarde
2 CO2-eq
1 Circulariteit

Partnerschap

Om Ecopave XL op het wegdek te kunnen testen, is Dura Vermeer een partnerschap aangegaan met een zestal gemeenten: Alkmaar, Dordrecht, Enschede, Heerhugowaard, Rotterdam en Utrecht. Er zijn bij deze duurzame koplopers verschillende proefvakken aangelegd, die intensief worden gemonitord. Daarbij ligt bij iedere locatie het accent ergens anders op. Op de ene plek onderzoeken we hoe de sterkte zich ontwikkelt, op een andere plek de stroefheid en weer ergens anders de geluidsreductie. Deze manier van testen zorgt ervoor dat partners investeren in één proefvak, maar kennis krijgen van zes proefvakken. Wij leren op onze beurt weer meer over de productie, transport en verwerking op de verschillende locaties.

Meer duurzame & circulaire asfaltsoorten:

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!