Vorige

Scheurremmend Interpave

Asfalt zonder scheuren

Interpave is een fijn gestructureerde asfaltsoort van geringe dikte en is ontwikkeld om scheurvorming vanuit de onderlagen (reflectiescheuren) tegen te gaan. Het principe van Interpave spitst zich toe op het achterliggende productidee: uitzetten en krimpen zonder dat de deklaag wordt beschadigd. Naast de vele praktijkervaringen heeft de TU Delft wetenschappelijk aangetoond dat Interpave een effectieve oplossing vormt voor reflectiescheurgroei en spoorvorming, ook onder extreme omstandigheden. Interpave is uitermate geschikt bij de overlaging van zowel oude als nieuwe cementbeton- of asfaltverhardingen en kan preventief worden toegepast bij een verharding met een (cement-)gebonden fundering.

Technische specificaties

Qua samenstelling lijkt Interpave op zandasfalt maar dan met een nog hoger gehalte aan bitumen en vulstof met gebruik van speciale polymeermodificaties in het bitumen. Het wordt in een geringe dikte van 15 tot 25 mm aangebracht op een speciale gemodificeerde kleeflaag die zorgt voor een uitstekende hechting aan de onderlaag. 

Deze uitgekiende samenstelling resulteert in een aanzienlijk hogere scheurtaaiheid ten opzichte van conventionele asfaltmengsels. De gemodificeerde bitumen zorgen bovendien voor een goede weerstand tegen permanente vervorming, die zelfs bij hoge temperaturen hoger is dan die van bijvoorbeeld dicht asfaltbeton (DAB). Hierdoor remt Interpave scheurgroei effectief terwijl de stabiliteit in stand blijft. 

Interpave wordt als onderlaag op een fundering of bestaande verharding aangebracht, waarna situatie-afhankelijk een dunne deklaag volgt. De totale overlagingsconstructie hoeft niet dikker dan 50 mm te worden. Dit resulteert in een eenvoudige civieltechnische inpassing.

Toepassingsgebied

Interpave is uitermate geschikt bij de overlaging van zowel oude als nieuwe cementbeton- of asfaltverhardingen met asfalt. Ter plaatse van voegen en scheuren treden relatief grote krachten en verplaatsingen op, welke zorgen voor zwakke plekken en snel leiden tot scheurvorming in de asfaltlaag. Hierdoor is bij toepassing van conventioneel asfalt op beton een aanzienlijk asfaltpakket noodzakelijk. 

Daarnaast kan Interpave preventief worden toegepast bij een verharding met een (cement-)gebonden fundering. Scheurdoorgroei door temperatuurschommelingen in de gebonden fundering wordt zodoende geremd. 

Vaak wordt een minimale asfaltdikte van 120 à 140 mm voorgeschreven in verband met scheurvorming. Maar in beide hierboven genoemde gevallen volstaat bij toepassing van Interpave een dunner asfaltpakket. Door Interpave wordt bespaard op grondstof- en energieverbruik doordat de oude fundatie niet hoeft te worden opgebroken en de verlagingsdikte minimaal is. Interpave past dus uitstekend binnen alle duurzaamheidsprincipes en CO2-reductieprogramma's.

Reductie dikte asfaltpakket

Scheurremmend

Financieel aantrekkelijk

Alternatief voor asfaltwapening

Preventief inzetbaar

Duurzaamheid in cijfers

Bekijk hier de uitleg van de cijfers.

2 MKI Waarde
2 CO2-eq
1 Circulariteit

Bekijk hoe Interpave scoort op:

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!