Vorige

Geluidsreducerend asfalt Micropave en NoBelpave

Asfaltweg door weidelandschap

Micropave en NoBelpave zijn geluidsreducerende asfaltsoorten waarmee een geluidsreductie van 75% tot meer dan 80% bereikt kan worden. 

Motorvoertuigen produceren op vier verschillende manieren geluid, namelijk:

  • motorgeluid;
  • rolgeluid veroorzaakt door het contact tussen band en wegdek, bestaande uit bandentrillingen en airpumping;
  • vibraties door trillingen van het voertuig, onderdelen of de lading;
  • windgeruis oftewel aërodynamisch geluid. 

Door de fijne oppervlaktextuur van Micropave en NoBelpave worden bandentrillingen en vibraties verminderd. Tevens vindt er geluidsabsorptie plaats door de opener structuur van het asfaltmengsel waardoor het rolgeluid afneemt. NoBelpave heeft een nog opener structuur dan Micropave, waardoor het geluid nog verder wordt gedempt.

Duurzame oppervlakeigenschappen

Geluidsreductie

Dunne deklaag

Beschikbaar in rode variant

Asfaltweg door weidelandschap

Technische specificaties

Micropave en NoBelpave worden aangebracht in een laagdikte van 25 tot 30 millimeter. De deklagen kunnen op veel asfaltsoorten aangebracht worden. In combinatie met de asfaltsoort EME wordt de dunste asfaltweg gerealiseerd. De asfaltsoorten worden aangebracht op een speciale gemodificeerde kleeflaag die zorgt voor een uitstekende hechting aan het onderliggende asfalt en een verbeterde weerstand tegen scheurdoorgroei. Micropave en NoBelpave vallen door hun geluidsreductie en samenstelling in de CROW categorie Dunne deklagen B. 

Micropave – de decibellen

Micropave genereert een geluidsvermindering van 5,9 decibel bij een snelheid van 50 kilometer per uur en heeft een Cwegdek (levensduur gemiddelde geluidsreductie) van 4,4. Bij een snelheid van 70 kilometer per uur is de reductie 6,1 decibel en de Cwegdek 4,6 decibel. Dit komt neer op een initiële geluidsreductie van 70%. Micropave realiseert deze geluidsreductie voornamelijk door de fijne oppervlaktetextuur. Bandentrillingen worden hierdoor verminderd. Micropave heeft een iets minder open structuur dan NoBelpave. Hierdoor reduceert Micropave ten opzichte van NoBelpave iets minder geluid, maar heeft Micropave een langere levensduur. 

NoBelpave – de decibellen

NoBelpave heeft bij een snelheid van 50 kilometer per uur een geluidsreductie van 6,4 decibel en een Cwegdek van 4,8 decibel. Bij een snelheid van 80 kilometer per uur genereert NoBelpave een reductie van wel 6,9 decibel met een Cwegdek van 5,3 decibel. Hiermee komt de geluidsvermindering op meer dan 80% bij aanvang. NoBelpave realiseert een hogere geluidsreductie doordat de oppervlaktetextuur iets minder fijn is dan bij Micropave, waardoor de structuur van het asfaltmengsel opener is. Tevens is er door de open structuur van het asfaltmengsel geen speciale waterafvoervoorziening aan de zijkanten van de weg nodig.

Toepassingsgebied

Micropave en NoBelpave worden voornamelijk toegepast op allerlei doorgaande wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Speciaal voor fietsstroken op rijbanen is een rode variant van beide asfaltsoorten beschikbaar. NoBelpave is vanwege zijn open structuur niet geschikt voor rijlocaties met sterk wringend verkeer als kruispunten en rotondes. Door de geluidsreductie van Micropave en NoBelpave is in veel gevallen de plaatsing van een geluidsscherm overbodig.

Duurzaamheid in cijfers

Bekijk hier de uitleg van de cijfers.

2 MKI Waarde
2 CO2-eq
1 Circulariteit

Bekijk hoe Micropave en NoBelpave scoren op:

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!