Vorige

Beschikbaarheid percelen

Zorgdragen voor het tijdig beschikbaar zijn van de percelen binnen de projectgrenzen voor zover de verantwoordelijkheid als opdrachtnemer.  We houden het raakvlak met de planning in de gaten en maken afspraken voor het tijdelijk gebruiken van percelen. 

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.