Vorige

Verkeersmanagement

Als we het goed doen heb je niets van ons gemerkt

Onze werkzaamheden vinden plaats in het publieke domein. Mensen zijn onderweg naar huis, het werk, school, de winkels of … En wij willen daar veilig aan het werk. Verkeersveiligheid is dus een belangrijk onderdeel van verkeersmanagement. We verzorgen daarom veiligheid voor passanten (fietsers, voetgangers, automobilisten, scheepvaart en zelfs luchtvaart) en onszelf. We zorgen ervoor dat je veilig langs of om ons werk kunt en wij er dus ook veilig kunnen werken.

We bedenken de plannen voorafgaaand aan de realisatie van een project. Hoeveel voer-, vaar- of vliegtuigen komen er langs? Hoe veel voertuigen willen er langs? Wat kan er mis gaan en hoe fiksen we dat? En tijdens de realisatie van het project zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van die plannen.

We hebben eer van ons werk als mensen in de omgeving zonder veel vertraging of hinder het project kunnen passeren door onze verkeersmaatregelen, faseringen of omleidingen. Denk aan een wegverbinding 24/7 in stand houden met een bypass, inclusief schoolroutes en recreatief hardlooprondje, terwijl we werkzaamheden uitvoeren. Of met kleine verbeteringen de route langs de werkzaamheden zo aantrekkelijk houden, dat mensen niet op zoek gaan naar sluiproutes. Of een tijdelijke weg bouwen langs het werk, die zo is uitgerekend dat het verkeer er zonder file (en dus minder kans op ongevallen) langs kan.

Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding Aalsmeer Schiphol-Zuid

Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding Schiphol-Aalsmeer Zuid

Vervanging viaduct Hoog Burel

Wat zit er in de gereedschapskist van verkeersmanagers?

Zoals een timmerman beschikt over een gereedschapskist, zo beschikken verkeerskundigen ook over verschillende “tools”. Met name rekentools om uit te rekenen wat wachttijden bij verkeerslichten zijn of hoeveel file er op een weg ontstaat als we rijstroken afsluiten. Andere hulpmiddelen zijn meer gericht op het beïnvloeden van verkeersstromen, zodat we verkeer goed informeren over de hinder die we aanrichten. Maar gereedschap is niet het enige. Hoe kom je aan de juiste informatie om verkeerskundige beslissingen op te baseren en hoe hou je in de gaten of de boel niet scheef in elkaar wordt getimmerd? We werken daarom ook steeds meer met geografische informatie en data.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Somia Marchouch

Vakgroepmanager Omgevingsmanagement Regio Heel Nederland
Somia Marchouch