Vorige
Nieuws

Bodemsanering Blekerijweg IJsselmuiden is gestart

In opdracht van Provincie Overijssel is Dura Vermeer begonnen met een bodemsanering van een oude blekerij aan de Blekerijweg in IJsselmuiden. De verontreiniging van VOCL strekt zich uit tot een diepte van 6 meter onder het maaiveld. Om de kern van de verontreiniging effectief aan te pakken, plaatsen we een damwandkuip en passen we waterglasinjectie toe om opbarsten van de putbodem te voorkomen.

Afvoeren grond

Er wordt ongeveer 8.400 ton veen- en kleigrond afgevoerd. Deze grond wordt bij een nabijgelegen recyclingbedrijf overgeslagen in een schip. Dit leidt niet alleen tot een kostenbesparing maar ook tot een lagere NOx-uitstoot, wat essentieel is vanwege de geldende emissiebeperkingen.

Om de omgeving te beschermen, worden diverse beheersmaatregelen geïmplementeerd, zoals trillingsmetingen, E-noses, en het gebruik van houtsnippers onder rijplaten om trillingen van rijdend materieel te minimaliseren.

Planning

De werkzaamheden startten op 22 november 2023 en moeten worden afgerond op 24 maart 2024. Met een strakke planning, het inzetten van alternatieve bouwwegopties en goede afspraken met onderaannemers verwachten we dit te kunnen realiseren

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!