Vorige
Nieuws

Definitieve gunning TenneT raamovereenkomst Offshore Grid - 2GW landstations

Foto van links naar rechts: Marco Kuijpers (directeur Large Project Offshore bij TenneT), Mark Bakker (directeur bij Dura Vermeer), Sjouke Pieter Bootsma (directeur Supply Chain Management bij TenneT).

Dura Vermeer heeft de definitieve gunning ontvangen voor de raamovereenkomst ‘Offshore Grid – 2GW landstations’ van TenneT. In deze driejarige raamovereenkomst realiseren we samen met onze partners WSP Engineering, De Kok Staalbouw en SPIE Industries het landstation voor het project IJmuiden Ver Alpha op locatie Borssele. Daarnaast is Dura Vermeer geselecteerd voor de realisatie van andere landstations van TenneT, zodra deze definitief vergund zijn door het Rijk.

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert het klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig en in de windenergiegebieden op zee worden daarom windparken gebouwd. Vanaf 2024 realiseert TenneT de aansluiting van windparken op zee volgens een nieuwe innovatieve 2GW standaard. Met deze nieuwe standaard wordt de opgewekte stroom van de windparken op zee via een hoogspanning gelijkstroomverbinding (HVDC) aan land gebracht. De landstations vormen de schakel tussen de windparken op zee en het hoogspanningsnet. In het landstation wordt de gelijkstroom omgezet naar wisselstroom en wordt de spanning van 525 kV getransformeerd naar 380 kV, zodat dit geschikt is voor het Nederlandse hoogspanningsnet.

TenneT heeft middels een raamovereenkomst Dura Vermeer geselecteerd voor het realiseren van de civiele werkzaamheden, de gebouwen en gebouwgebonden installaties voor dit landstation en de realisatie van andere landstations zodra deze definitief vergund zijn door het Rijk. Mark Bakker directeur Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten: Wij zijn erg blij dat TenneT ons het vertrouwen heeft gegeven om samen met onze partners onze krachten te bundelen en expertises op het gebied van veiligheid en duurzaamheid gezamenlijk naar een hoger niveau tillen en onze ambities waar te maken.’

Groepsfoto

Definitieve gunning raamovereenkomst Offshore Grid - 2GW landstations.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Harbert van der Wildt

Directeur Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Regio Heel Nederland