Vorige
Nieuws

Dijkversterking Tiel-Waardenburg in uitvoering

Dijkversterking Tiel-Waardenburg gestart

De komende jaren versterkt Bouwcombinatie Mekante Diek - bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord - de dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2), in opdracht van Waterschap Rivierenland. Vanaf deze maand beginnen we met onder andere het grondwerk voor het versterken van de dijk en het aanbrengen van damwanden.

Twintig kilometer

Het gaat om 20 kilometer dijk. De dijk wordt verhoogd, er worden bermen aangelegd en damwanden aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende uitvoeringsvakken tegelijk en starten aan de oost- en westkant van het projectgebied (bij Tiel en bij Waardenburg). De verwachting is dat de werkzaamheden aan de dijk eind 2026 klaar zijn.

Digitaal Bezoekerscentrum

Voor het project is een digitaal bezoekerscentrum ontwikkeld, waar actuele informatie te vinden is over de voortgang van het project. Rechtstreeks informatie ontvangen over de werkzaamheden kan via de BouwApp.

Naar het digitale bezoekerscentrum

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Tiel-Waardenburg maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het Rijk en de waterschappen werken samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken worden de komende dertig jaar versterkt, waarvan 400 kilometer in het Rivierengebied.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!