Vorige
Nieuws

Dura Vermeer Bouw Midden West op ‘houtmissie’ met duurzame toekomstvisie

Hout als gelijkwaardig alternatief voor traditionele bouwmaterialen: dat is de toekomstvisie op houtbouw van Dura Vermeer Bouw Midden West. Directievoorzitter Edwin de Kuiper en houtcaptain Stefan Meegdes vertellen hoe zij die visie de komende jaren realiteit zien worden.

“De tijd dat duurzaamheid in de bouw alleen een verplicht nummer is, ligt achter ons. Net als de tijd van alleen praten over het thema. Het is de tijd van doen”, vertelt Edwin de Kuiper. “Wij zijn ons bewust van onze rol in het debat rondom klimaatverandering. De bouwsector produceert veel en gebruikt daarbij dus ook veel grondstoffen. We voelen de intrinsieke motivatie om uit te zoeken hoe wij dit op een zo verantwoord mogelijke manier kunnen doen.” Hij legt uit dat de nadruk van de duurzaamheidsvisie van zijn werkmaatschappij ligt op biobased bouwen, met een focus op houtbouw. “Hout is een product dat we al eeuwen gebruiken, maar de laatste decennia vooral als afwerkmiddel. Ons doel is om daar een slag in te maken. We willen hout weer gaan zien als gelijkwaardig alternatief voor staal en beton voor het constructieve gedeelte van onze gebouwen.”

Houtcaptain

Om die slag te slaan is Stefan Meegdes aangehaakt als zogenoemde houtcaptain. “Ik ben intern een ambassadeur voor het bouwen in hout”, legt hij uit. Met zijn kennis en ervaring in houtbouw én circulair bouwen, is hij de kartrekker binnen Bouw Midden West op het gebied van houtbouw: “De bouwwereld loopt achter op expertise in houtbouw. Daar komt mijn taak als houtcaptain om de hoek kijken. Ik heb als doel onze gezamenlijke kennis te vergroten.”

Hoe hoopt de houtcaptain dit te bereiken? Onder meer door zijn ervaring en kennis op het gebied van houtbouw te delen, op te treden als vraagbaak, verbinding te zoeken met externe kennispartners. Stefan: “Kortom, als houtcaptain doe ik er alles aan om mensen te laten zien hoe leuk het is om te bouwen in hout.”

Weerstand

Niet iedereen heeft die overtuiging overigens nodig volgens Edwin. “Een deel van onze medewerkers is al super enthousiast over houtbouw en sommigen weten het gewoonweg nog niet.” Stefan vult aan: “De houding van de collega’s op de bouwplaats is positief. Zij mogen terug naar de basis van hun vak. Houtbouw gaat vooral over vooruitdenken. Hout vraagt om een zuivere toepassing van materiaal. Stop genoeg wapening in je beton en je kan de meest onmogelijke vormen maken. Je kan beton aanstorten, afbreken, in wandjes frezen; kortom ook op de bouwplaats is nog van alles mogelijk. Hout wordt daarentegen geprefabriceerd in de fabriek en het is daarna wat het is. Dat vraagt om een heel andere aanpak aan de voorkant.” Die aanpak is volgens Stefan niet moeilijker, maar wel anders. “Je kan niet meer doen wat je al twintig jaar doet, en daardoor ontstaat soms verkramping. Maar wat hout zo mooi maakt is dat je weer kan werken vanuit de kracht van het materiaal. Met hout word je weer echt een techneut. Wanneer mensen dat inzien, zijn ze om.” Andere voordelen van hout volgens de captain: “Bouwen met hout gaat in een ongelooflijke snelheid. Het wordt geprefabriceerd, er zijn geen verhardingstijden en je kan dus direct aan de slag.” Het materiaal an sich is dan misschien duurder dan beton, maar door de efficiëntie wordt dit in het totaalplaatje volgens Edwin weer rechtgetrokken. En waar het allemaal om te doen is: het gebruik van hout belast onze aarde minder. Stefan: “Hout slaat CO2 op in plaats van het uit te stoten en het is makkelijk te hergebruiken.”

Uitdagingen

Toch zijn er ook uitdagingen. Stefan: “Als je houtbouw niet goed toepast krijg je snel materiaal-obesitas, waardoor de kosten oplopen. De ontwerpfase is echt cruciaal.” Daarnaast voorziet Edwin dat het inkopen van duurzaam hout in de toekomst lastiger kan worden. “In een wereld waar de vraag naar hout toeneemt, moeten we met elkaar oppassen dat we geen nieuwe problemen rondom ontbossing creëren. Wij werken alleen met verantwoord en gecertificeerd hout, maar met een toename in volume kan de aanvoer van duurzaam hout wel eens een uitdaging worden in de toekomst.” Stefan vult aan: “Gelukkig gaan houtbouw en circulair bouwen hand in hand, hier liggen veel kansen.” Edwin benadrukt dat zijn ambities zich niet alleen uiten in prestigieuze werken. “Het hergebruik van een schutting bij een woningbouwproject of de plaatsing van nestkastjes in gevels vind ik net zo belangrijk. Ik ben tevreden als elk project een biobased of circulair aspect heeft. Groot of klein. De vanzelfsprekendheid van duurzaamheid in de bouw moet zich als een olievlek gaan verspreiden.”

Alles in hout?

Een misverstand over de ambities van Bouw Midden West is dat het de doelstelling is om binnen een aantal jaar álles in houtbouw uit te voeren. Edwin: “Er moet een gezonde verhouding tussen nut een noodzaak zijn. De doelstelling is boven alles dat houtbouw een serieuze afweging is in de beoordeling van alle plannen. Dat hout op gelijke lijn staat met staal en beton. Bewustwording is de eerste stap, daarna volgen de aantallen vanzelf. Realistisch gezien is er vaak sprake van een hybride constructie waar bij verschillende materialen samen de optimale oplossing genereren.” Stefan: “En de makkelijkste manier om bewustwording te creëren is door te doen, te ontdekken, te leren van fouten en zo expertise op te bouwen. Dat doen we nu.”

Het ambassadeurswerk dat Stefan sinds dit jaar uitvoert, werpt volgens de directeur nu al zijn vruchten af: “We ontdekken steeds vaker bij onze medewerkers de intrinsieke motivatie om een steentje bij te dragen aan het duurzaamheidsvraagstuk. We krijgen verzoeken of mensen ‘alsjeblieft’ aan een houtbouwproject mogen meewerken omdat ze zo nieuwsgierig zijn.” Stefan: “Heel gaaf om te merken dat steeds meer mensen enthousiast worden. Ik hoop dat ze mij en de houtcaptains van de andere werkmaatschappijen weten te vinden. We zijn dagelijks voor elke vraag te benaderen: van ontwikkelvragen tot concrete constructievragen.”

Interesse? Kijk verder op www.duravermeer.nl/houtbouw

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.