Vorige
Nieuws

Dura Vermeer partner provincie Utrecht voor een veilig en duurzaam wegennetwerk

Dura Vermeer heeft met succes een aanbesteding van de provincie Utrecht gewonnen. Het gaat om projecten uit het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP). De komende vier jaar wordt door meerdere partijen samengewerkt aan een sterk en duurzaam infranetwerk, met oog voor doorstroming, veiligheid, oversteekbaarheid en fietsroutes. Op donderdag 13 juni tekenden de provincie Utrecht en de vier betrokken bouwers de raamovereenkomst, die op 1 juli ingaat.

Duurzaamheid

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt continu rekening gehouden met hoge duurzaamheidsambities. De provincie Utrecht wil een voorloper zijn in het realiseren van duurzame infra. De bouwers zijn dan ook geselecteerd op basis van hun visie op duurzaamheid en transitievermogen voor verdere verduurzaming in de toekomst. De maatregelen die zij nemen zijn nodig om de ambities van de provincie op het gebied van circulaire, klimaatadaptieve en klimaatneutrale infrastructuur voor 2030 te realiseren, om zo de uitstoot met 55% terug te dringen. 

Tweemaal een tien

Dura Vermeer werkt dagelijks aan haar Net Zero duurzaamheidsdoel om in 2030 50% minder CO2-uitstoot te realiseren. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen; de bouwer scoorde in de aanbestedingen tweemaal een tien op de onderdelen ‘Samenwerking’ en ‘Duurzaamheid’. Eerder, in de selectiefase, was het ook een tien op de onderdelen ‘Duurzaamheid DNA’ en ‘Transitie DNA’.  

Wil je weten welke duurzame maatregelen wij gaan nemen? Houd dan de website in de gaten! 

Vertrouwen

Provincie Utrecht roemt onze visie op samenwerking, positief leiderschap en de inzet van de juiste expertise en vertrouwt erop dat de geplande duurzame maatregelen de gehele keten in de infrasector verduurzamen.

Bouwteams

Het werk wordt uitgevoerd in bouwteamverband. Dit betekent dat opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken in de voorbereidingsfase voor alle benodigde onderzoeken en het definitieve ontwerp van een project. Door deze werkwijze maken alle partijen optimaal gebruik van elkaars kennis en expertise, zijn de projecten efficiënter, effectiever en met minder risico’s uit te voeren.

Twee percelen 

De aanbesteding van het ‘raamcontract bouwteams groot onderhoud en investeringsprojecten’ is opgedeeld in twee percelen. Dura Vermeer en Heijmans hebben perceel 2 gewonnen. Perceel 2 omvat projecten uit het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP). Elk deelproject wordt in de eerste fase - de bouwteamfase - nader uitgewerkt tot een uitvoerbaar ontwerp, met contract en tekeningen. De tweede fase gaat over de uitvoering waarbij de spreekwoordelijke schop de grond in gaat.  

Op naar Net Zero

Dura Vermeer heeft een kraakhelder doel: in 2030 moet onze CO2-uitstoot gehalveerd zijn. En per 2050 realiseren we minimaal 90% CO2-reductie, en compenseren we de rest. Dit kunnen we niet alleen: met al onze collega’s en iedereen in de keten kunnen we de teller versnellen. Want alles wat we doen telt op naar nul uitstoot. 

TEL JIJ MEE?

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Midden Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!