Vorige
Blog

Een moderne en veilige upgrade voor de OPCW

Nog even en de ‘Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons’ (OPCW) heeft een nieuw onderkomen: een unieke faciliteit met een laboratorium, ruimte voor logistiek en opslag van apparatuur, voorlichtings- en trainingsfaciliteiten. Remko Bentvelsen, directeur bij Dura Vermeer, is verantwoordelijk voor dit prestigieuze project vol vertrouwelijkheid, hoogstaande techniek en strenge beveiligingsregels. Hij legt uit wat er van het team wordt verwacht en hoe Dura Vermeer omgaat met een dergelijke complexe opgave.  

 

In 1997 leidde het bestaan van en de dreiging met chemische wapens tot de inwerkingtreding van het “Verdrag Chemische Wapens”. Dit Verdrag verbiedt de productie, het bezit en het gebruik van chemische wapens. Als uitvoerend orgaan controleert en ziet de OPCW, samen met de 193 deelnemende lidstaten, toe op naleving van het Verdrag. De OPCW heeft tot nu toe toezicht gehouden op de vernietiging van ongeveer 98% van 's werelds verklaarde voorraden van chemische wapens. In 2013 ontving de organisatie de Nobelprijs voor de Vrede voor haar werk. Als gevolg van de groeiende en veranderende vraag van de lidstaten en de bestaande en toekomstige uitdagingen voor de uitvoering van het Verdrag, is het aantal werkterreinen de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. "De huidige OPCW-faciliteit in Rijswijk moest worden geüpgrade en uitgebreid, om te voldoen aan de huidige missie van de OPCW", zegt Remko. 

 

Focus op bewezen samenwerking 

De eisen waaraan dit project zal voldoen is gebaseerd op de behoefte aan een nieuwe faciliteit met betere verificatie- en analytische instrumenten, betere mogelijkheden om de OPCW-inspecteurs op missies over de hele wereld in te zetten en te ondersteunen én verbeterde en uitgebreide faciliteiten voor trainings- en voorlichtingsactiviteiten. Het nieuwe ChemTech Centre, een moderne, veilige en ecologisch duurzame faciliteit, is ontworpen om dit aan te pakken. Na een internationale aanbesteding van de OPCW heeft Dura Vermeer Bouw Zuid West de bouwopdracht gekregen. 

Remko:

De OPCW wordt gefinancierd door de lidstaten. Bij complexe en zeer technische projecten als deze moet je begrijpen dat opdrachtgevers risico’s volledig willen uitsluiten. Gaan we de planning halen? Komen er financiële problemen? Zijn er andere risico's die nog moeten worden geïdentificeerd?

" De opdrachtgever wilt er zeker van zijn dat er geen onverwachte wijzigingen zijn in het ontwerp en dat er geen extra kosten komen met mogelijke uitloop in de planning. Om dit te voorkomen werken we nauw samen met alle adviseurs en de OPCW, zodat alle betrokken partijen niet voor verrassingen komen te staan. "

De nieuwe huisvesting van de OPCW vertoont veel overeenkomsten met een ander recent door Dura Vermeer opgeleverd labgebouw: DuPont Nutrition & Biosciences (huidig IFF). “Daarom hebben we in onze aanbesteding gefocust op onze goede samenwerking met DuPont, een gebouw met specifieke functionaliteiten die we zelf hebben ontwikkeld, ontworpen en uitgevoerd en waarin ik een grote rol heb gespeeld. De architect, Ector Hoogstad Architecten, was ook betrokken bij dit project en is door de OPCW betrokken als architect voor het ChemTech Centre. We kennen elkaar goed door onze samenwerking voor DuPont, een goede basis voor de succesvolle afronding van het ChemTech Centre. Een groot voordeel van Dura Vermeer is dat we de nodige experts in huis hebben. We hebben bewezen succesvol samen te kunnen werken met internationale organisaties, zoals de European Medicines Agency (EMA), waardoor we de klant veel vertrouwen kunnen bieden." 

 

Topprioriteit 

Gezien de vertrouwelijke aard van het werk van de klant, zijn veiligheid en informatiebeveiliging topprioriteiten voor de OPCW. Het nieuwe ChemTech Centre moet voldoen aan hoge beveiligingseisen en er zijn strikte regels voor het delen en beheren van informatie. Dit is een "realtime" uitdaging, aangezien de bouw al is gestart. “We screenen alles. We hebben vooraf een duidelijk plan geschreven over onze werkprotocollen en hoe we met data omgaan. Iedereen die bij het project betrokken is moet hiervan op de hoogte zijn en, ondanks de strikte regels, op hoog niveau kunnen presteren”, zegt Remko. 

Hij voegt toe: "We bouwen trainingsfaciliteiten, een ruimte voor logistiek en opslag van apparatuur en missieondersteuning en een chemisch laboratorium. Daar komt veel bij kijken. De OPCW voert specialistische werkzaamheden uit en alle installaties moeten uitgebreid worden getest en geverifieerd. Dat vraagt ​​veel van de installatietechniek en constructie." 

 

"Vanwege het belangrijke en gevoelige karakter van haar werk, verlangt de OPCW een perfecte oplevering zonder gebreken. Dit vereist een focus van het hele team. De OPCW heeft er alle vertrouwen in dat Dura Vermeer het gaat waarmaken", aldus Sander van Bodegraven, projectmanager ChemTech Centre bij de OPCW. 

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!