Vorige
Nieuws

Eerste Blokje Om woningen in aardgasvrije buurt Jerusalem opgeleverd

Vandaag levert Talis de eerste twee nieuwe aardgasvrije sociale huurwoningen in de buurt Jerusalem in Nijmegen op. In zes weken tijd sloopte Dura Vermeer Bouw Hengelo de oude woningen en bouwde op de bestaande fundering de nieuwe woningen. Nog 218 woningen volgen na dit proefblok. Om ze aardgasvrij te maken, gebruikt Talis een combinatie van beproefde technieken, die nog niet eerder op deze manier zijn toegepast. Hiermee is Jerusalem straks de eerste bestaande buurt van deze grootte die overgaat naar aardgasvrij met door zonne-energie verwarmde woningen.

Bijna alle bewoners kiezen voor aardgasvrij

De woningen zouden in eerste instantie een aardgasaansluiting krijgen. Aardgasvrij was financieel niet mogelijk, zonder hier meer huur voor te vragen. Dankzij subsidie van de provincie Gelderland en met inzet van de gemeente bleek aardgasvrij toch mogelijk. Jan van der Meer, gedeputeerde provincie Gelderland: “Wij zijn blij dat we met onze investering bijdragen aan betaalbare én duurzame woningen. Daar willen we vol op inzetten de komende jaren!” Wethouder duurzaamheid Harriët Tiemens vult hierop aan: “Ik ben trots dat de eerste aardgasvrije woningen er staan. Dit hebben we samen gedaan - met de bewoners, woningcorporatie, provincie en gemeente. Het is een mooie start van een vernieuwde en verduurzaamde buurt.” Aan bewoners werd een aantrekkelijk voorstel neergelegd, waarbij de energielasten omlaag konden. Aan hen de keuze. Bijna alle bewoners stemden direct in met aardgasvrij. Met de enkele bewoners die in eerste instantie niet voor aardgasvrij kozen, is de corporatie nog in gesprek.

Een nieuwe stek op vertrouwde plek

De komende jaren worden 220 woningen in Nijmegen vernieuwd middels Blokje Om, het sloop-/nieuwbouwproduct van Dura Vermeer Bouw Hengelo.

Eerste aardgasvrije buurt in Gelderland

Jerusalem wordt hiermee de eerste bestaande buurt van deze omvang in Gelderland die op deze schaal overgaat van aardgas naar aardgasvrij. De woningen krijgen acht zonnepanelen, twee zonnecollectoren, een zonneboiler en een doorstroomboiler. De zonneboiler bevat 200 liter water en wordt verwarmd met de zonnecollectoren. Als het warme water op is, verwarmt de doorstroomboiler het water elektrisch als het nodig is. Het is een stille en duurzame techniek die altijd de garantie biedt voor warm water en een warme woning. De techniek is mogelijk omdat de woningen zeer goed geïsoleerd zijn en vloerverwarming hebben.

Bouwen voor de buurt

Al in 2014 startte Talis samen met bewoners de voorbereiding voor de werkzaamheden in Jerusalem. Bestuurder Ronald Leushuis: “Nadat renovatie van deze naoorlogse woningen niet haalbaar bleek, hebben we samen met bewoners gezocht naar een duurzame oplossing waarbij bewoners op hun eigen plek kunnen blijven wonen en de sociale en fysieke structuur in de wijk in tact blijft”. Dit leidde tot het sloop/nieuwbouwproduct ‘Blokje Om’ van Dura Vermeer Bouw Hengelo, een manier van woningbouw waarbij prefab houtskeletbouw in zes weken op de bestaande fundering kan worden gebouwd. Het is duurzaam vanwege de lichte materialen en de prefabricage heeft als voordeel dat je snel kunt bouwen. Omdat bewoners maar zes weken uit hun woning hoeven en ze een wisselwoning in de buurt krijgen, blijft het merendeel van de bewoners ook na de sloop/nieuwbouw in de buurt wonen.

Aanpak openbare ruimte en groen

De gemeente Nijmegen pakt de openbare ruimte in Jerusalem aan. Buurtbewoners, de basisschool en Talis hebben hier meegedacht. Op basis hiervan, in combinatie met gemeentelijke eisen, worden nu de eerste contouren van de wijk geschetst. In oktober gaat de gemeente weer in gesprek met deze partijen, om de schetsen verder te concretiseren. Zo krijgt de wijk niet alleen duurzame woningen, maar ook een groene en goed begaanbare openbare ruimte.

Kijk voor meer informatie over Blokje Om op www.blokjeommetduravermeer.nl.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.