Vorige
Nieuws

Eerste twee coupures in het project Stadsdijken Zwolle afgerond

De eerste twee van vier coupures in het project Stadsdijken Zwolle zijn afgerond. Een coupure is een opening in de waterkering, die met schotten gesloten kan worden als het water stijgt. In de normale situatie is de doorgang open en kunnen auto’s en voetgangers er gewoon door. 

De bouw van de coupures

Op zaterdag 27 januari namen vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta de proef op de som en sloten de coupure voor het eerst. De waterkering volgt op dit deeltraject de Rieteweg tot aan de kruising met de Gasthuisdijk. De weg zélf is de waterkering en is niet hoog genoeg. Aan de kanaalkant is langs de Rieteweg een waterkerende muur van ongeveer 1 meter hoog gemaakt. Om het bedrijventerrein hier bereikbaar te houden, zijn de coupures in de muur opgenomen.

Over Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Dura Vermeer, Ploegam en Waterschap Drents Overijsselse Delta realiseren met ondersteuning van Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten de dijkversterking. Een traject van 7,5 kilometer, van bedrijventerrein Voorst via woonwijk Holtenbroek naar het landelijke Westerveld. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze grootste dijkversterkingsoperatie ooit werken Rijkswaterstaat en waterschappen samen om tot 2050 1500 kilometer dijken, sluizen en gemalen aan te pakken voor het verbeteren van de waterveiligheid.

1
3
Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!