Vorige
Nieuws

Fluor-terrein in Haarlem gaat nieuwe fase in

Amsterdam, 14 okt 2019 - De gemeente Haarlem heeft akkoord gegeven op het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het voormalig Fluor-terrein. In het plan smelt het landschappelijk ontwerp ‘Tussen de bomen’ samen met het voormalig Fluor-gebouw. Het gebouw symboliseert de gebiedsvisie van de buurt met Fluor als icoon van de gezonde-, vrije en duurzame leefomgeving van de toekomst.

Het college van B&W van Haarlem heeft het stedenbouwkundig plan van Fluor op 16 september jongstleden vastgesteld. De ontwikkellocatie in oostelijk Haarlem is onderdeel van de grotere binnenstedelijke herontwikkeling in Schalkwijk Midden. De komende jaren wordt dit gebied getransformeerd naar een levendig groen woonwerkgebied. De werktitel van de gehele ontwikkellocatie Schalkwoud luidt ‘Stad Tussen De bomen’ onder het motto: “Geen bomen in stad, maar stedelijkheid in een bomenlandschap”.

De Smaak van F

Onder de naam de Smaak van F heeft het stedenbouwkundig plan concrete vormen aangenomen. Het plan gaat uit van circa 2.000m2 commerciële ruimte en er worden zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd; 10 grondgebonden koopwoningen en 298 koop- en huurappartementen. Daarbij ontwikkelt Dura Vermeer de zogenaamde ‘Multiflex‘ - een vernieuwend mobiliteitsconcept. Dit wordt een plek voor de buurt waar mobiliteit en ontmoeten centraal staat. Zo worden er (elektrische) auto’s en fietsen beschikbaar gesteld voor deelgebruik.

Het Fluor-terrein transformeren naar een aantrekkelijke, duurzame buurt waar mensen een gezond en gelukkig leven kunnen leiden, dat is de ambitie die Dura Vermeer bij de locatie heeft. In het voortraject is er met consumenten over hun behoeftes gesproken en is er een zogenaamde ‘smaaktest’ uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de begrippen ‘samenkomen’ en duurzaamheid’ door de consument als belangrijk wordt geacht. Deze behoefte is vertaald naar een gezamenlijke riante daktuin op het iconische Fluor-gebouw.

Hoe verder?

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van de verschillende gebouwen tot een definitief ontwerp. De ontwikkelende bouwer wil dit jaar voor alle deelprojecten een omgevingsvergunning aangevraagd hebben op basis van een uitgebreide WABO-procedure. Ook wordt er een modelwoning geopend in het voormalige Fluor-gebouw. De ontwikkelaar wil met de modelwoning als ontmoetingsplek in gesprek met potentiële kopers.

Totale gebiedsontwikkeling

In 2015 is Dura Vermeer eigenaar geworden van het Fluor-terrein. Onlangs hebben zij ook het Belcanto-terrein aangekocht, eveneens in Schalkwijk-Midden. Hier wordt invulling gegeven aan een binnenstedelijke ontwikkeling van circa 700 woningen, met bijbehorende dienstverlening, horeca en een huiskamer voor de buurt. Met beide locaties voegt Dura Vermeer de komende jaren circa 1.000 woningen toe aan de Haarlemse woningmarkt. Daarbij wordt ingezet op een duurzaam, nieuw stuk stad.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.