Vorige
Nieuws

Green deal convenant houtbouw is het begin van de schaalsprong in houten woningen

We vinden het belangrijk om op verantwoorde wijze met onze omgeving en grondstoffen om te gaan. Hout is een van de grondstoffen, die bijdraagt aan de opname van CO2, vermindering van stikstofuitstoot, versneld bouwen mogelijk maakt en een gezonde leefomgeving biedt. Door te bouwen in hout en andere biobased materialen, streeft Dura Vermeer naar een manier waarbij onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is. Het is onze ambitie om in 2030 minstens 20 procent van de woningen in hout te realiseren.  

“Dura Vermeer bevestigt met de ondertekening van Green Deal convenant Houtbouw haar visie dat houtbouw een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame en circulaire toekomst”, aldus Jeroen Steens, adjunct-directeur voorbereiding Dura Vermeer Bouw Midden West. 

ONDERTEKENING GREEN DEAL 

Dura Vermeer tekende samen met nog 79 partijen de Green Deal convenant Houtbouw. Het streven van het convenant is dat we in 2025 één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bouwen in hout. Deze ondertekening geeft vorm aan het gericht halen van de reductie van emissies volgens de Parijse klimaatdoelen, aan het innoveren en effectiever maken van de ontwikkel- en bouwketen, aan het versnellen van de woningbouwproductie en aan het moderniseren van de werkgelegenheid in de bouw.  

De eerste stappen zijn het beschikbaar krijgen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen, het opbouwen van samenwerking waar kennisdeling centraal staat en het bekijken van de mogelijkheden voor een stimulerende regelgeving voor houtbouw. 

CONSTRUCTIEF SAMENWERKEN 

De ondertekening is een erkenning dat wij gezamenlijk met diverse publieke, private en kennispartijen flinke inspanningen moeten leveren om de schaalsprong in houtbouw mogelijk te maken.  

“We hebben elkaar hard nodig om oplossingen te vinden voor de uitdagingen in de binnenstedelijke gebieden“, aldus Jeroen. 

Meer over de start van Green Deal in Houtbouw lees je op de website van Metropool Regio Amsterdam. Of bekijk direct de convenant Green Deal Houtbouw Duurzaam uit de crisis.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.