Vorige
Nieuws

Kop van Isselt: nieuwe stadsbuurt in Amersfoort

Amersfoort krijgt een nieuwe, duurzame en unieke stadswijk om in te wonen, werken, recreëren en ontmoeten. Voor de start van de samenwerking van Kop van Isselt tekenden gemeente Amersfoort, eigenaren en ontwikkelaars gisteren een overeenkomst. Een handtekening die direct volgde op een besluit van de gemeenteraad van 22 februari.

De afgelopen jaren hebben de eigenaren BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Dura Vermeer, Filippo Vastgoed, Nosrati, OCI BV (een samenwerking tussen BPD en LATEI), Rovase en de gemeente Amersfoort een visie ontwikkeld voor het gebied Kop van Isselt. Dit ligt tussen de Amsterdamseweg, de Brabantsestraat en de Industrieweg. Uitgangspunt hierbij was: “samen maak je het beste plan!”.

Deze gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat het gebied de komende jaren verandert naar een multifunctionele en bruisende nieuwe stadswijk voor Amersfoort. Werken en wonen gaan hier hand in hand met pleinen, park, horeca en cultuurvoorzieningen.

Welkom in Kop van Isselt

Langs de Eem verrijst een splinternieuw stadsdeel; een aantrekkelijk, duurzaam en hoogstedelijk gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren.

Kop van Isselt in 2035

In 2035 is Kop van Isselt een hoogstedelijke stadswijk met ruimte voor werkplekken en diverse maatschappelijke en culturele voorzieningen. Het is een stadsdeel dat aanvullend is op de bestaande wijken van Amersfoort.

2000 – 3000 Woningen

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 22 februari een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling van het gebied: ze stelde het Ontwikkelkader Kop van Isselt vast. De Kop van Isselt moet een belangrijke bijdrage leveren aan de grote woningbehoefte in Amersfoort. Er komt een gevarieerd woningaanbod met circa 2.000 tot 3.000 woningen voor starters tot en met senioren. Het is een plek van wonen, werken en reuring, met plek voor kleinschalige creatieve en ambachtelijke bedrijven.

Wonen, werken en ontmoeten bij de rivier

Wethouder Roald van der Linde tekende namens de gemeente Amersfoort: “Een belangrijke stap voor de Kop van Isselt en voor iedereen die zo graag in Amersfoort wil wonen, werken en of ontmoeten. Wonen en taart bij de rivier de Eem, op loopafstand van de stad en het station, met groen en levendigheid. Door goed met iedereen samen te werken kunnen we ook zorgen dat dit goed inpast in de bestaande buurt én zoals het hoort een duurzame en goed te bereiken buurt is.”

Alle betrokken partijen zijn enthousiast over de samenwerking en het behaalde resultaat: “Het is geweldig dat wij samen met de gemeente een ambitieus toekomstperspectief hebben vastgelegd. Met trots voegen wij een nieuw woonmilieu toe aan de rijke historie van Amersfoort. We kijken uit naar de volgende fase van de ontwikkeling.”

Informatie en ontmoeting

Het ontwikkelkader wordt dit jaar uitgewerkt en volgend jaar start de bestemmingsplanprocedure. Einde 2024 kunnen de eerste werkzaamheden in het gebied starten. Regelmatig organiseren de gemeente en betrokken partners informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten, zoals Kop-Cafés, waarbij belanghebbenden met elkaar in gesprek kunnen en ruimte hebben om ideeën te delen.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!