Vorige
Nieuws

Maatwerk bij grootschalige renovatie Rembrandtkade in Rijswijk

De renovatie van 93 karakteristieke vooroorlogse woningen aan de Rembrandtkade en omgeving in Rijswijk heeft op sociaal gebied heel wat om handen. Roos Wijnstra, projectmanager voorbereiding van Dura Vermeer Bouw Heyma, blikt samen met Marc du Chatinier, projectleider van Rijswijk Wonen, terug op de voorbereiding van het uitdagende project.

‘Deel van het hart van Rijswijk’, zo omschrijft projectleider Marc – zelf ook Rijswijker – het karakteristieke buurtje waar de woningen staan. “Het is een belangrijk deel van Oud-Rijswijk. De arbeiderswoninkjes stammen uit de jaren ’20 van de vorige eeuw en zijn beeldbepalend voor Rijswijk.”

Keuze voor renovatie was de wens

De bewoners, veelal ruimschoots de 65 jaar gepasseerd, wonen al tientallen jaren in de huisjes die ze helemaal eigen hebben gemaakt. Het was voor de bewoners dan ook een hele opluchting dat Rijswijk Wonen gekozen heeft voor renovatie in plaats van sloop-nieuwbouw. “Dat was de grote wens van de bewoners”, aldus Marc.

Klaar voor de toekomst
“Het gaat om een flinke verduurzaming- en vernieuwingsslag”, vertelt Roos. De daken en muren worden geïsoleerd, vanwege een vochtprobleem wordt de volledige begane grond gesloopt en er worden onder meer nieuwe keukens, badkamers en toiletten geplaatst. Bijzonder is dat aan ruim driekwart van de woningen een uitbouw wordt toegevoegd. “Na de werkzaamheden zijn de woningen klaar zijn voor de toekomst.”

Flinke impact op bewoners
Ten tijde van de werkzaamheden zijn de woningen onbewoonbaar. Bewoners moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tien weken lang in een wisselwoning verblijven. Marc: “Deze boodschap werd over het algemeen met begrip ontvangen. Maar het is wel heftig voor onze oudere bewoners die al hun spulletjes moeten inpakken en in een nieuwe omgeving terechtkomen. We zijn daarom al heel vroeg begonnen met het sociale aspect van dit project. We wilden onze bewoners volledig kunnen ontzorgen en mede daarom kozen we voor Dura Vermeer.”

Vertrouwen in elkaar is belangrijk
Marc licht de keuze voor Dura Vermeer toe: “Dura Vermeer heeft vergelijkbare projecten voor ons gedraaid en daarin sprong het sociale aspect eruit. Ze nemen de sociale kant van een project van A tot Z over. Er was altijd een vorm van chemie met de bewoners. Die chemie is ook bij dit project van groot belang. Dura Vermeer en de bewoners treffen elkaar dagelijks in hectische omstandigheden. Het is voor ons als opdrachtgever daarom heel belangrijk dat er vertrouwen is tussen beide partijen.”

In samenspraak met bewoners
Om vertrouwen op te bouwen heeft Rijswijk Wonen bewoners vanaf het begin betrokken bij het project. Marc: “Onze oproep om mee te denken en mee te praten leverde aanmeldingen op vanuit 30 woningen. Wat een betrokkenheid! Roos en haar team zijn met een afvaardiging hiervan actief om de tafel gegaan.” Roos vult Marc aan: “We hebben plannen voorgelegd, gespard over keuzes als de nieuwe indeling van de begane grond, informatie ingewonnen over behoeftes omtrent de verhuizing en de wisselwoning; noem het maar op. We hebben eigenlijk alles in samenspraak met de bewoners gedaan. We wilden ze laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.”

Niemand is een nummertje
Naast communicatie over alle mijlpalen middels onder meer brieven, het inzetten van een projecttelefoon en –mail voor de bewoners en vaste spreekuren, is er met iedere bewoner een persoonlijk gesprek gevoerd om hun behoeften en zorgen in kaart te brengen. Roos: “Zo kunnen we maatwerk leveren. Niemand is bij ons een nummertje.” Dat maatwerk uit zich onder meer in de vorm van door Dura Vermeer samengestelde verhuispakketten, die bewoners met de vergoeding vanuit Rijswijk Wonen kunnen kopen. Pakketten die qua inhoud verschillen van hulp bij het verhuizen en het bieden van opslagruimte tot een volledige ontzorging waarbij vloeren worden gelegd, muren worden geschilderd en gordijnen worden opgehangen. “Voor ieder wat wils”, aldus de projectmanager.

We zorgen voor volledige ontzorging
“Het is die volledige ontzorging waar wij naar op zoek waren”, vertelt Marc tevreden. “De sfeer in het project is goed, de aandacht voor het individu is sterk, bewoners voelen zich gehoord. Dat zorgt voor rust en daar ben ik echt heel blij mee. We halen hun thuis tijdelijk overhoop, de impact is groot, maar de bewoners zijn meer gefocust op de nieuwe woning dan op de overlast. Volgens mij doen we het dan met elkaar echt goed.” Het harde bewijs dat de sociale uitdaging in de voorbereiding getackeld is, is de 100 procent draagvlak die is opgehaald. Alle bewoners vinden het een goed plan. Marc: “Dat is echt bijzonder en daar zijn we heel trots op.”

Succes door teamwork
Volgens Roos schuilt het succes in het feit dat zowel Dura Vermeer als Rijswijk Wonen inzien dat techniek niet losstaat van wat renovatie betekent voor bewoners. Roos: “We weten beiden dat het veel meer vraagt dan wat timmerlui ergens naar binnen sturen. De afstemming met bewoners en de focus op de sociale kant is enorm belangrijk voor het slagen van een project.” Dat de samenwerking tussen het duo goed verloopt, komt volgens hen door openheid en eerlijkheid. Marc: “We delen zonder schroom ideeën, vragen en zorgen. Ook checkt Roos na elke fase of alles nog naar verwachting verloopt. We weten altijd van elkaar wat er speelt en werken samen als een team.” Roos voegt toe: “En door zowel de technische als sociale complexiteit van dit project, zijn niet alleen wij, maar ook onze teams met elkaar verweven. We weten elkaar allemaal te vinden. Dat vind ik mooi.”

Uitbreiding van de samenwerking
En die verwevenheid gaat in de toekomst nog groter worden, Marc: “We willen onze bouwpartners nog eerder in het proces betrekken om met ons mee te denken over alle facetten van een project. Het verduurzamen van onze woningvoorraad blijft een grote uitdaging, maar met Dura Vermeer als partner zie ik het met vertrouwen tegemoet.”

Wat dit project aan in Oud-Rijswijk betreft, zijn Roos en Marc vol vertrouwen over de toekomst. Roos: “We zijn nu bezig met de eerste negen woningen. De bewoners zijn heel blij met de wisselwoningen en de bewoners die afwachten tot hun huis aan de beurt is, zien het allemaal met rust tegemoet. Dat geeft mij echt een goed gevoel.” Marc knikt instemmend mee: “En als Rijswijker vind ik het gaaf dat ik aan het behoud van dit bijzondere buurtje mag bijdragen.”

Meer weten over onze renovatie aanpak en projecten?
Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.