Vorige
Blog

Niet alleen bewoners profiteren van groene omgeving TudorPark

In heel TudorPark is vol ingezet op groen om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Tussen de straten in de wijk zijn groene bermen aangelegd en deze zijn ingezaaid met een inheemse poldermix. Van de grote kattenstaart tot aan de watermunt en pinksterbloem. De pleinen en straten zijn beplant met specifieke boomsoorten die een kenmerkende boei of kleur hebben. Diersoorten als vogels en insecten, en natuurlijk ook de bewoners profiteren hiervan.

Bij deelplan Canterbury is Dura Vermeer, samen met Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund N.V. die de woningen verhuurt, nog een stap verder gegaan. Zo zijn er stenen voor de gierzwaluw en vleermuiskasten geïntegreerd in de gevel en zijn er insectenhotels toegepast waar wilde bijen en vlinders op afkomen. Zij zorgen voor de kruisbestuiving van onze groenten en fruit en zijn daarmee een belangrijke schakel in de voedselketen. Daarnaast zijn de hoekwoningen voorzien van een houten trellis waaraan groen kan groeien. De zogenoemde verticale tuin heeft niet alleen een isolerende werking, maar zorgt ook voor beschutting voor vogels en insecten. De bergingen bij de woningen hebben een sedumdak. Deze groene daken zijn een verrijking van het landschap en tevens een mooie bodem voor allerlei dieren en planten. De dertig eengezinswoningen van Canterbury, bestaande uit 14 woningen in de middenhuur en 16 woningen in de vrije sector, nemen door relatief simpele ingrepen een volwaardige plaats in het ecosysteem in.  

De neststenen voor de zwaluwen zijn op de noordoostzijde geplaatst, zodat de nesten niet te veel zon krijgen. Ook zijn ze dicht bij elkaar gemetseld, omdat gierzwaluwen koloniebroeders zijn.

De neststenen voor de vleermuizen zijn bewust op een hoogte tussen de 4 en 5 meter, omdat vleermuizen afhankelijk van het jaargetijde of weersomstandigheden hun slaapplaats kiezen.

Bewoners denken mee over komst centraal park 

De groene en waterrijke opzet van het gebied krijgt een impuls met de komst van een park midden in het hart van TudorPark. Daarmee doet TudorPark haar naam echt eer aan! Hier vinden niet alleen vogels en insecten hun plek, maar ook bewoners kunnen hier straks recreëren. De eerste stappen voor de inrichting van het park zijn al gezet. Samen met een groot aantal bewoners is er gekeken naar de diverse mogelijkheden voor het ontwerp. Zo zijn een aantal opties voorgelegd voor onder andere diverse bomen en planten, speelvoorzieningen en weides die bewegen en ontmoeten stimuleren. De komende periode wordt het ontwerp voor het park definitief gemaakt. 

Gebiedsontwikkeling TudorPark 

TudorPark, gelegen aan de zuidkant van Hoofddorp, is een grote gebiedsontwikkeling in ontwikkel- en bouwhanden van Dura Vermeer, met circa 1375 nieuwbouwwoningen. Hier woon je in de wijk van de toekomst; groen, veilig, energiezuinig en duurzaam. Wat dit nieuwbouwproject uitzonderlijk maakt, is de karakteristieke Engelse Tudor bouwstijl. Herkenbaar zijn de steile daken met vlakke pannen, ramen met roede-verdelingen en opvallende schoorstenen. Alle woningen zijn met gevoel voor detail gebouwd. Deze onderscheidende architectuur komt ook terug in het omliggende landschap. Een kronkelig lint van groen en water loopt als een ader door TudorPark.   

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Kelly Stricker

Projectdirecteur TudorPark en Victoriapark-midden Regio Noord-Holland
Kelly Stricker