Vorige
Nieuws

PERSBERICHT: Jaarcijfers 2023 robuust ondanks uitdagingen

Dura Vermeers voornemen voor de komende jaren: ‘Samen meer impact maken’

JAARCIJFERS 2023 ROBUUST ONDANKS UITDAGINGEN


ROTTERDAM – Het Rotterdamse bouwconcern kijkt terug op een solide financieel en operationeel jaar. In het huidige tijdsgewricht, met veel kansen en uitdagingen, onder andere als gevolg van de klimaatverandering, woningtekorten en achterstallig onderhoud van infrastructuur, kan Dura Vermeer impact maken. Dat kan vooral door ondernemerschap te tonen en samen te werken met ketenpartners. 
 

“Samen kun je meer impact maken. Dat heeft Dura Vermeer in 2023 op meerdere vlakken laten zien, bij veiligheid, duurzaamheid, betaalbare woningbouw, vervanging en renovatie van infrastructuur, en installatietechniek”, aldus CEO Job Dura bij de presentatie van de jaarcijfers over 2023 van Dura Vermeer.  

Dura Vermeer heeft in 2023 veel geïnvesteerd in de branche brede afspraak Veiligheid in Aanbesteding (ViA) ter voorkoming van ernstige incidenten en dodelijke ongevallen in de bouw. Dura Vermeer versterkte daarnaast de focus op klimaatmitigatie met duidelijke duurzaamheids-doelstellingen, met als ambitie nul CO2-uitstoot in 2050, waarbij de hele bouwketen onmisbaar is. Die keuze heeft geleid tot groeiend enthousiasme van klanten, partners, leveranciers en opdrachtnemers voor dit onderwerp. In het antwoord op het woningtekort moeten snelheid, aantallen en betaalbaarheid volgens Dura Vermeer hand in hand gaan met gezondheid en duurzaamheid. De Nederlandse infrastructuur, die grotendeels in de jaren 60 en 70 werd aangelegd, nadert het einde van de levensduur. Dit vraagt om grote ingrepen, waarbij kennis en samenwerking en een grote rol voor (installatie)techniek onmisbaar zijn. 

Veiligheid blijft topprioriteit voor Dura Vermeer. Ondanks het flink toegenomen veiligheidsbewustzijn en een verder gedaalde IF-rate blijft veiligheid in de praktijk kwetsbaar. Er zijn minder incidenten voorgevallen, maar het waren er nog steeds te veel. En ze gebeuren in een steeds complexer speelveld met een versnipperde keten waardoor er veel derden op en rond de bouwplaatsen werken. Daarom zal Dura Vermeer in 2024 binnen het veiligheidsprogramma Samen Veilig een vergrote focus aanbrengen op veiligheid in de keten. 

Ook van groot belang is onze duurzaamheidsstrategie Op naar Net Zero. Een ambitie waarbij eveneens de hele keten betrokken is. “Bij samen impact maken is het belangrijk dat we altijd het gezamenlijke doel voor ogen houden: een maatschappelijke bijdrage leveren”, zegt Job Dura. “Dat doen we vanuit ondernemerschap, onafhankelijkheid en visie. Dat is noodzakelijk, want de bouw staat voor grote uitdagingen om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. 

Financiële terugblik 

In 2023 is een omzet gerealiseerd van bijna EUR 1,9 miljard, een stijging van 3,6% versus 2022. Daarbij is een nettoresultaat gerealiseerd van EUR 51,4 miljoen, vergelijkbaar met het resultaat over 2022 en ligt de solvabiliteit met 30,5% ook op een goed en stabiel niveau. De werkvoorraad voor 2024 en verder ligt met bijna EUR 4,3 miljard wel duidelijk boven verleden jaar. In het jaarverslag over 2023 wordt uitgebreid ingegaan op onze financiële prestaties en is ook voorgesorteerd op de uitgebreide CSRD-rapportage eisen die in 2025 van kracht zullen zijn voor grote ondernemingen. We zijn trots op de behaalde resultaten en ons jaarverslag. 

Bij de bouw en vastgoed-activiteiten daalden zowel de omzet als het resultaat van Dura Vermeer. Binnen de woningbouw bleven zowel de woningverkopen en de woningproductie achter, mede vanwege de gestegen rente, stroperige ruimtelijke-ordeningsprocedures en bezwaarprocedures, gestegen bouw- en grondkosten en gebrek aan capaciteit bij overheden. Toch hebben we gewerkt aan aansprekende projecten, zoals de volledig houten woningen van Hortus Ludi in Nijmegen, de nieuwbouw van De Grote Beer in Rotterdam, het nieuwe regiokantoor van Alliander Westpoort in Amsterdam, het gerenoveerde en verbouwde Paleis van Justitie in Den Bosch en de uitbreiding van Life Science Campus Pivot Park in Oss.  

De infra-activiteiten van Dura Vermeer groeiden flink, mede dankzij de verschuiving van aanleg naar vervanging en renovatie. Ook de activiteiten in spoorinfra, hoogwaterbescherming en haven en industrie groeiden. Dura Vermeer leverde bijvoorbeeld de windmolenfundaties Windplanblauw en de eveneens gerenoveerde Hoornbrug in Rijswijk op. Daarnaast zijn diverse projecten in uitvoering genomen, waaronder de vernieuwing van wissels en sporen Kijfhoek in Zwijndrecht, de bodemsanering op het EMK-terrein in Krimpen a/d IJssel, de renovatie van de Heinenoordtunnel, de dijkversterking Stadsdijken in Zwolle en de ontmanteling van de locatie Aluchemie in Rotterdam. 

De techniek divisie van Dura Vermeer is in opbouw en is mede door de acquisitie van Nexton sterk gegroeid. De geacquireerde deelnemingen presteerden goed. Vooral bij vervanging en renovatie vormt installatietechniek een belangrijke spil. Onze techniek divisie is samen met de andere divisies betrokken bij onder andere de renovatie en nieuwbouw van de passage en retail units Moreelsepark in winkelcentrum Hoog Catharijne en het gebouw Legends in Utrecht. 

Vooruitzichten 

Na een jaar met mooie resultaten en de nodige uitdagingen ziet Dura Vermeer 2024 met vertrouwen tegemoet. Hoewel de bouwsector naar verwachting voor het eerst sinds geruime tijd zal krimpen, ziet Dura Vermeer, met een werkvoorraad van EUR 4,3 miljard, voldoende kansen. Ook in de woningmarkt, met name door een iets lagere hypotheekrente, lagere energielasten, een hogere leencapaciteit en focus op betaalbare woningen. Daarnaast gaan woningcorporaties meer investeren in nieuwbouw en in de verduurzaming van bestaand bezit. Ook voor de utiliteitsmarkt liggen er mogelijkheden. De inframarkt zal op peil blijven vanwege het achterstallig onderhoud aan kunstwerken en de noodzaak van vervanging. Verder stijgt de vraag naar infrastructuur om de impact op het klimaat te verlagen en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, wat leidt tot meer kansen in het energie- en watersegment. Voor de installatietechniek neemt de vraag toe in de woning- en utiliteitsbouw en in de infrasector.  

De investeringen in materiële vaste activa blijven grotendeels gericht op het verder elektrificeren van het materieel en blijven verder beperkt tot vervangingsinvesteringen. De solvabiliteit en de liquiditeitspositie blijven naar verwachting goed. 

 

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Facilitair / Infra / Bouw & Vastgoed

Glenn Metselaar

Hoofd Corporate Communicatie & Woordvoerder Regio Heel Nederland
Glenn Metselaar