Vorige
Nieuws

Pilot succesvol: provincie Noord-Brabant voert verlichting as-a-service in op de N279

Besparen op verkeersverlichting.

Na een succesvolle pilotfase zet de provincie Noord-Brabant langs 17 kilometer op de N279 Noord in op verlichting as-a-service. Dat betekent dat ruim 600 armaturen langs dat wegvak geen eigendom meer zijn van de provincie, maar in handen zijn van Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek (samen: Lumi-Us). Een van de eigenschappen van deze armaturen is dat de hoeveelheid licht langs de weg afgestemd kan worden op verkeersintensiteit en weersomstandigheden.

Positief effect op natuurlijke leefomgeving

Het beperken van onnodig hoge lichtintensiteiten zorgt o.a. voor minder verstoring van de nachtdieren in de omgeving.

Besparing

Tijdens de tweejarige pilot bleek dat er aantoonbaar is bespaard op energie en dat de armaturen langs de weg langer meegaan, zonder dat de verkeersveiligheid in het geding is geweest. Samen met de andere resultaten uit de pilotfase, die in een monitoringsrapport zijn vastgelegd, was dat aanleiding voor de provincie om voor dit traject de verlichting als dienst in te kopen. De technische en organisatorische overgang van onderzoeksfase naar implementatie vond plaats tijdens de Klimaatweek, op 3 november 2021.

2090 bomen

Het dimmen van de verlichting op basis van weer en verkeer leverde van maart 2020 tot juli 2021 een besparing op het energieverbruik van 82.680 kWh op. Dit komt neer op een besparing van 54,2% ten opzichte van de niet gedimde situatie. De provincie Noord-Brabant koopt op dit moment al duurzaam opgewekte energie in. Wanneer deze extra besparing zou worden omgerekend naar grijze stroom, gaat het om een CO2-reductie van 46 ton. Om een indicatie te geven: dit is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 2090 bomen in een jaar opnemen.

Verkeersverlichting energie besparen

Grote circulariteitswinst

De levensduur van de armaturen wordt verlengd met mogelijk 5-10 jaar. Dit betekent minder grondstoffengebruik en minder CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen de armaturen hergebruikt worden op lagere orde wegen en fietspaden.

Van opdrachtnemer naar partner

De regierol bij as-a-service-projecten sluit aan bij eerdere ervaringen van de provincie met prestatiecontracten. As-a-service gaat een stap verder, zeker wanneer doelen op het gebied van innovatie en duurzaamheid hieraan gekoppeld worden en de investeringen worden gedaan vanuit het as-a-servicecontract. Tegelijkertijd vraagt as-a-service ook van marktpartijen een andere benadering, namelijk van opdrachtnemer naar partner, met oog voor publieke taken en belangen.

De Circulaire Weg

Om te bepalen of een structurele inzet van as-a-service past, is meer onderzoek nodig. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het partnerprogramma De Circulaire Weg: een samenwerking tussen verschillende provincies, gemeenten, TU Delft, ABN AMRO, de Nederlandse Waterschapsbank, Sweco en initiatiefnemer Dura Vermeer. Samen willen zij de transitie naar circulair werken in de infrasector versnellen door kennis te delen over concrete testprojecten.

Hoe werkt het?

Lees meer van Dura Vermeer Infra Participaties Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!