Vorige
Nieuws

Primeur: Succesvolle verwijdering Japanse Duizendknoop in Zwolle

Japanse Duizendknoop

Dura Vermeer heeft in opdracht van Dijkteam Zwolle de sanering van de Japanse Duizendknoop gerealiseerd. Voor de verzwaring van ruim zeven kilometer lang dijkentracé in Zwolle voert het dijkteam diverse werkzaamheden uit, waaronder het aanbrengen van een ophooglaag.

Tijdens de voorbereidingen op de locatie is de Japanse Duizendknoop aangetroffen. Om van start te kunnen gaan met de verzwaring van de dijk, diende de snelgroeiende plant verwijderd te worden en moest verdere verspreiding worden voorkomen.

Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is moeilijk te verwijderen.

Sanering

De sanering bestond uit het verwijderen van de Japanse Duizendknoop, het ontgraven van de grond met de aanwezige wortels, het thermisch reinigen van de uitkomende grond en het aanvoeren van schone klei. Een deel van de werkzaamheden vond plaats in verontreinigde landbodem. Bij de uitvoering is rekening gehouden met de specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Om transport bewegingen te minimaliseren en de omgeving te ontlasten, is het grootste deel van de verontreinigde grond per schip geladen en afgevoerd. 

Japanse duizendknoop 

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot en kan andere inheemse planten verdringen. De wortels groeien in kieren, scheuren en holle ruimtes en kunnen zo schade aanbrengen aan onder andere gebouwen, wegverhardingen en K&L-tracés. De Japanse duizendknoop is moeilijk te verwijderen en de vele groeiknopen op de stengels en wortels zorgen ervoor dat een resterend stuk plant of wortel snel weer uit kan groeien tot een nieuwe kern. Het uitgraven van de groeiplaatsen moet daarom zeer zorgvuldig gebeuren. Dit is in samenwerking met een ecoloog van Sweco Nederland BV gedaan.

Samenwerking

De opdracht is naar tevredenheid van de betrokkenen en volgens planning uitgevoerd. Een mooie samenwerking tussen Dura Vermeer, Dijkteam Zwolle en Sweco Nederland BV.

Dura Vermeer heeft een werkgroep opgericht voor het oplossen van vraagstukken en leveren van maatwerk rondom invasieve soorten.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Participaties Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!