Vorige
Nieuws

Publicatie Tussenruimte #1

Lancering Tussenruimte #1 | De (on)beperkte stad

Tussenruimte - Een actieve zoektocht naar het sociaal/fysieke debat

De opeenstapeling van maatschappelijke en ruimtelijke opgaven maakt dat het sociale en fysieke domein steeds meer vervlochten raakt, zowel in de complexiteit van de opgave zelf als in het afwegingskader van het antwoord. Dit vraagt dit om andere vormen van samenwerking, een verbreding van onze blik en het toevoegen van ander stemgeluid aan het discours buiten onze eigen expertise. Perspectieven die onze eigen aannames bevragen, verbindingen leggen tussen ruimtelijke en sociale opgaven en de ruimte hiertussen, die hebben we nodig om samen verder te komen!

Vanuit de Programmalijn Sociale Impact van Dura Vermeer Bouw en Vastgoed gaan wij daarom actief op zoek naar het brede maatschappelijk debat en ander stemgeluid in complexe sociaal/fysieke opgaven. Een van de manieren waarop we dit doen is doormiddel van een reeks publicaties getiteld ‘Tussenruimte’. In deze reeks gebruiken we opgaven uit onze praktijk als startpunt om deze dialoog te voeren en te leren van perspectieven die niet vanzelfsprekend de onze zijn.

Een inclusieve beweegvriendelijke buitenruimte. Wat is dat dan?!

Dat is de vraag die we ons stelden toen we op zoek gingen naar een partner in regio Rotterdam die met ons die vraag kon onderzoeken. Voor Tussenruimte #1 gingen wij in de planfase een samenwerking aan met Rotterdam Onbeperkt, onderdeel van Gemeente Rotterdam. Samen onderzoeken we wat een inclusieve beweegvriendelijke buitenruimte is en hoe wij vanuit het fysieke domein bewust of onbewust invloed uitoefenen op kansengelijkheid voor mensen met een mobiliteitsbeperking. En hoe we de bevindingen en behoeften beter kunnen borgen in het ontwerpproces, onze participatieaanpak én het afwegingskader.

 

'Als ik echt utopisch mag denken – en dat doe ik graag, zou ik willen dat toegankelijkheid al wordt meegenomen in het ontwerp.'

- Willem Philipsen – programmamanager Rotterdam Onbeperkt

De (on)beperkte stad

10 persoonlijke verhalen over onbeperkte toegankelijkheid van de buitenruimte met een mobiliteitsbeperking

We richten ons in buurten steeds vaker op inclusieve, beweegvriendelijke buitenruimten. Maar wat is dat dan en wat heb je daar eigenlijk voor nodig? In onze zoektocht naar informatie en onderbouwing stuitten we op een breed scala aan onderzoeken die eindigen in opsommingen met technische specificaties waaraan de buitenruimte moet voldoen om ‘toegankelijk’ te zijn. Maar wat we misten was een kijkje in de wereld van mensen waarvoor inclusie het verschil maakt tussen meedoen en buitengesloten worden. Tussen zelfbeschikkend of hulpbehoevend zijn. Tussen beperkt of onbeperkt deelnemen aan de samenleving. Want juist deze persoonlijke verhalen onderstrepen voor ons het waarom: de reden dat we die stap extra voor een inclusieve leefomgeving moeten doen. En waarom het belangrijk is om hier ruimte voor te maken in onze processen, gesprekken en ontwerpen, vanaf de initiële planvorming.

 

'Inclusiviteit gaat ook over vergrijzing en jonge gezinnen: rollators, kinderwagens– en fietsen.'

- Rita van Driel, adviseur Rotterdam Sport Onbeperkt

De publicatie

Als startpunt van een bredere dialoog werkten Rotterdam Onbeperkt en Dura Vermeer samen met social design studio Social Snackbar om juist dát gesprek te voeren en hierop te reflecteren. Vijf ervaringsdeskundigen met een motorische beperking én vijf experts deelden hun ervaring over hoe zij gebruikmaken van de buitenruimte. Hun verhalen belichten één perspectief: een klein onderdeel van een breder spectrum van beperkingen en een inkijkje in een van de vele belangen die we af moeten wegen. Maar we moeten ergens beginnen met luisteren om te leren.

Deze samenwerking kwam tot stand terwijl er door de stedenbouwkundige teams al druk getekend werd aan een aantal plangebieden. Maar in plaats van vastgestelde plannen achteraf te laten toetsen, wilden we ons juist laten inspireren om door een andere bril te kijken naar onze opgave en zo al aan de tekentafel te sturen op maximale toegankelijkheid, of waar nodig kritische vragen te stellen. De persoonlijke verhalen dragen bij aan de bewustwording over hoe wij vanuit het fysieke domein bewust of onbewust invloed uitoefenen op kansengelijkheid. En geven ons handvatten hoe we deze bevindingen en behoeften beter kunnen borgen in het (ontwerp)proces, onze afwegingskaders en in onze samenwerkingen.

 

'Ook zijn er speeltuinen met houtsnippers. Als ik met mijn neefjes en nichtjes ben en zij willen daarheen, dan kan ik eigenlijk niet zoveel.'

- Fedde Edens (13), ervaringsdeskindige

Download hier de publicatie

Wij nodigen je uit om je te laten inspireren door deze verhalen. Om het gesprek aan te gaan en te blijven leren van een perspectief dat niet de norm is. Om zo de samenleving te versterken en gezamenlijk te werken aan een onbeperkte stad, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Dat is voor ons Het Goede Doen.

Download hier 

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Siobhan Burger

Programmamanager sociale impact Regio Heel Nederland
Siobhan Burger

Credits

De publicatie ‘De (on)beperkte stad’ is een samenwerking van Rotterdam Onbeperkt van Gemeente Rotterdam, Programmalijn Sociale Impact van Dura Vermeer en Social Snackbar.

De verhalen in deze publicatie zijn van Astrid Waalder, Chery Salinas, Fedde Edens & Annemiek Edens-Viergever, Mevrouw Stittelaar van Brenkelen, Misja Immink, Rita van Driel, Sana Ebrahimin, Sonja Cordemans, Suzanne van Ginneken en Willem Philipsen

Proces en productie: Social Snackbar

Tekst: Tara Lewis en Anneke Kortleve

Fotografie: Khalid Amakran via Flowerdales Agency en Paul van Wijngaarden

Vormgeving: ST-DUO

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.