Vorige
Nieuws

Samen de stap maken naar een toekomstbestendige leefomgeving

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, hebben de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een convenant voor duurzame woningbouw opgesteld. Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzame woningen gebouwd kunnen worden. Ontwikkelende bouwer Dura Vermeer Bouw Midden West is één van de ondertekenaars.  

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Provincie Utrecht en MRA hebben gehoor gegeven aan deze oproep en het convenant vormgegeven. Uiteraard in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen. Het convenant is inmiddels ondertekend door meer dan 85 organisaties, waaronder 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven.  

Dura Vermeer Bouw Midden West wil met dit besluit laten zien dat zij volledig bereid zijn om andere keuzes te maken als het gaat om onze planeet. Het doel van de ontwikkelende bouwer is leefomgevingen te ontwikkelen waar de samenleving van morgen mee vooruit kan. Dit betekent in de praktijk onder andere natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, het ontwerpen van energieneutrale gebouwen, gebruik maken van duurzame bouwmaterialen en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoveel mogelijk naar beneden brengen. Met de ondertekening geeft Dura Vermeer de belofte af zich hier vol voor in te zetten. 

‘Gezonde leefgebieden ontwikkelen voor de toekomst doe je niet alleen. Alleen door samen op te treden kunnen er schaalvergrotingen plaatsvinden. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen om ons heen om verder te kijken en rekening te houden met de omgeving en de mensen die er gaan werken, wonen en leven. Wij kijken ernaar uit om hier verder handen en voeten aan te geven‘, aldus Marijke Nas – directeur Dura Vermeer Bouw Midden West 

Convenant als landelijke norm 

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet. 

Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.  

Lees meer over het covenant op toekomstbestendigbouwen.nl.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.