Vorige
Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst getekend voor verduurzamingsopgave van 6.000 woningen met Lefier

In een gedurfde zet richting duurzaamheid, heeft woningcorporatie Lefier besloten om vanaf 2029 geen woningen met een E, F of G-energielabel meer te verhuren. Om dit ambitieuze doel te bereiken, heeft de corporatie de lopende samenwerking met Dura Vermeer Bouw Hengelo en drie andere bouwbedrijven verlengd. Samen met Jorritsma Bouw BV, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Buursema Bouwbedrijf zullen zij jaarlijks zo'n vijftienhonderd woningen verduurzamen in de komende vier jaar.

Positieve voortzetting

Na een succesvolle samenwerking sinds 2020, waarin de eerste stappen richting verduurzaming werden gezet, heeft Lefier besloten deze samenwerking voort te zetten. Op 19 oktober zijn de handtekeningen gezet om deze visie kracht bij te zetten.

Energie-efficiëntie en lagere kosten

De verduurzamingswerkzaamheden omvatten het aanbrengen van vloer-, dak-, en/of muurisolatie, evenals het plaatsen van isolatieglas en eventuele aanpassingen aan de installaties. Deze inspanningen zullen niet alleen resulteren in goed geïsoleerde woningen, maar ook in aanzienlijk lagere energiekosten voor huurders. Bovendien zal Lefier geen huurverhoging doorvoeren voor de verbetering van het energielabel. Huurders krijgen ook de mogelijkheid om te kiezen voor de installatie van zonnepanelen.

Groene labels voor een duurzame toekomst

‘De opgave om voor 2029 zo’n zes- tot zevenduizend woningen te verduurzamen is een forse uitdaging, ‘zegt Jan Willem Stevens, manager Assetmanagement & Investeringen van Lefier. ‘Enkele jaren geleden hebben we de samenwerking gezocht met vaste partners om in bouwstromen onze verduurzamingsopgave in te richten. De jaarlijkse opgave was destijds 750 woningen per jaar en doordat het proces nu goed loopt kunnen we met deze partners nu opschalen naar 1.500 woningen per jaar. Dat kunnen we niet doen zonder goede afspraken. De vier bouwbedrijven waar we vandaag ons contract mee verlengen committeren zich met ons aan een bouwstroom om dit te realiseren. Gezamenlijk maken we een planning om de komende vier jaar ons doel te bereiken: er gelden enkele uitzonderingen op de wettelijke verplichting voor de verduurzaming van de slechte energielabels zoals monumenten en woningen in VvE complexen, maar in ons reguliere bezit hebben we in 2029 geen sociale huurwoningen meer in onze portefeuille met een E-, F- of G-energielabel.’

Planmatig onderhoud en veiligheid

Waar mogelijk combineert Lefier de verduurzaming met planmatig onderhoud zoals schilderwerkzaamheden, herstel van voegwerk en werkzaamheden aan het dak. Indien nodig worden keukens, badkamers en toiletten vervangen. En ook veiligheidsthema’s zoals asbest en brandveiligheid worden standaard meegenomen in de verduurzamingsprojecten. Door de verduurzaming met die werkzaamheden te combineren beperkt Lefier de overlast voor bewoners. Stevens: ‘Toch is niet uit te sluiten dat bewoners hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. We doen er alles aan om dat te beperken en bewoners tijdig te informeren. In overleg met onze huurders plaatsen we bijvoorbeeld noodtoiletten en zorgen we voor een rustwoning in de wijk, waar mensen overdag kunnen verblijven.’

Bouwpartners voor een duurzame toekomst

In samenwerking met de bouwpartners, waaronder Dura Vermeer Bouw Hengelo, zal Lefier in vijf gemeenten verduurzamingsprojecten uitvoeren. Huurders die nog niet aan de beurt zijn, worden verzocht geduld te hebben, terwijl er gezamenlijk wordt gestreefd naar energiezuinige woningen.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.