Vorige
Nieuws

Uitdagende convenantwerken in Amsterdam afgerond

Smalle straatjes, hoge grachtenpanden en een beschermd stadsgezicht: het zijn de uitdagende ingrediënten van de zogenoemde convenantwerken in Amsterdam waar Dura Vermeer de afgelopen 5 jaar aan meewerkte. Werkvoorbereider Martijn van den Nieuwendijk blikt terug op de complexe taak die inmiddels zo goed als volbracht is.

De convenantwerken zijn ontstaan doordat ongeveer tien jaar geleden diverse woningcorporaties in de regio Amsterdam fuseerden tot Ymere. Tijdens de fusie kwam boven water dat veel van de complexen die onder de vleugels vielen van de woningcorporaties te kampen hadden met achterstallig onderhoud. In totaal ging het om zo’n vijfhonderd complexen. Martijn: “Naar aanleiding van diverse rechtszaken werd een convenant gesloten waarin werd afgesproken dat het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk hersteld moest worden. Die taak is verdeeld onder drie hoofdaannemers. Dura Vermeer was daar één van.” De werkvoorbereider die zelf vanaf 2017 betrokken is bij de convenantwerken, legt uit dat Dura Vermeer in een periode van vijf jaar zo’n honderd projecten heeft afgerond. Projecten die zich hoofdzakelijk binnen de grachtengordel van Amsterdam bevonden, met uitschieters naar de stadsdelen Amsterdam Zuid en De Baarsjes. De werkzaamheden betroffen hoofdzakelijk het schoonmaken van gevels, houtrotherstel, schilderwerk aan kozijnen en het vernieuwen van de dakbedekking.

 Smalle straatjes

Het waren dan ook niet de werkzaamheden die de convenantwerken zo uitdagend maakten, het was de locatie: “Je kan niet zo maar busjes met gereedschap en materialen voor de deur parkeren en uitladen. De projecten bevonden zich in die typisch Amsterdamse smalle straatjes. Als je daar een bus parkeert, leg je praktisch het hele verkeer plat. En de schaftkeet? Die stond zelden bij de bouwplaats, als je het al een bouwplaats kan noemen.” Een zogenoemde just-in-time-levering van materialen was bij elk project een noodzaak. En dat vraagt om een strakke organisatie. “Dat is waar mijn rol kwam kijken. Ik ben er tevreden mee dat ik structuur heb kunnen aanbrengen in de laatste fase van de convenantwerken. Niet alleen organisatorisch en vergunning technisch, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van ICT en het goed archiveren van documenten. Zo kunnen we waar nodig de komende tien jaar, de duur van de garantieperiode, makkelijk alle stukken van onderaannemers weer boven water halen.”

Amsterdam

Lange adem

Ook vergunningstechnisch speelde Martijn als werkvoorbereider een grote rol. Hij legt uit dat elk detail maanden van tevoren moest worden uitgedacht en geregeld met de gemeente. Om de complexiteit aan te tonen geeft hij een voorbeeld van een project aan de Utrechtsestraat waar een steiger aan de voorzijde van een pand geplaatst moest worden. “Midden op een fietsroute, langs een grote autorijbaan inclusief tramspoor. De Utrechtsestraat is een belangrijke verkeersader die naar het Rembrandtplein leidt. Voor het creëren van een veiligheidszone, moest de weg worden afgesloten. Dat is natuurlijk niets niks. Het duurde zes maanden voor we de vergunning binnen hadden.”

Ook het beschermd stadsgezicht leverde een flinke bijdrage aan de complexiteit van de convenantwerken. Martijn is de afgelopen drie jaar kind aan huis geweest bij de gemeente Amsterdam. “Er zaten projecten tussen van de lange adem. Zo kwamen we er bij herstelwerkzaamheden aan een grachtenpand achter dat alle kozijnen vervangen moesten worden. Amsterdam is qua regelgeving heel streng vanwege het beschermd stadsgezicht. Een vergunning werd bijvoorbeeld afgewezen omdat de nieuwe glaslijn 2 millimeter was opgeschoven in vergelijking met de oude situatie. Je moet als aannemer dan gaan puzzelen met de technische mogelijkheden en de wensen van zowel de gemeente als de opdrachtgever. Een hele leuke uitdaging.”

Team

Martijn vertelt dat in deze specifieke situatie de samenwerking met de opdrachtgever opbloeide. “We hebben veel gespard en vormden een team in onze onderhandelingen met de gemeente. Echt heel fijn.” Na twee jaar van onderhandelingen en afwijzingen werd de vergunning uiteindelijk verleend. “Het zijn moeizame trajecten, maar als je dan dat mailtje krijgt over de vergunning geeft dat echt een kick. Voor het hele team was het een euforisch moment. We hebben uiteindelijk samen een mooi product kunnen presenteren en hebben het pand verrijkt met een duurzame oplossing waar alle partijen blij mee zijn.” De samenwerking met Ymere tijdens dit project is een krent in de pap voor Martijn: “Ik vind samen optrekken binnen een contract heel mooi. Dan kun je elkaar versterken.”

 

De samenwerking tussen Ymere en Dura Vermeer verliep overigens niet altijd zo soepel. “We hebben daardoor niet altijd goed als team opgetreden. Voor beide partijen was dit niet prettig.” Toch ziet Martijn de samenwerking met Ymere in de toekomst rooskleurig in. “We startten binnenkort met een grote onderhoudsbeurt van een groot complex van hen in Almere. We hebben afgesproken het gedoe van Amsterdam achter ons te laten en verder te gaan met een schone lei. Ik heb daar alle vertrouwen in.” En ook zin, vertelt de werkvoorbereider. Want na ruim drie jaar van smalle straatjes en lange vergunningsaanvragen is Martijn toe aan een nieuwe uitdaging.

 

De werkvoorbereider kijkt met tevredenheid terug op zijn betrokkenheid bij de convenantwerken. “Er zijn mij heel wat werkvoorbereiders voor gegaan, maar ik heb direct gezegd: ik ga dit afmaken. En dat heb ik ook gedaan. De laatste projecten worden volgende week opgeleverd en ik verwacht weinig opleverpunten. Ik ben trots op wat we als Dura Vermeer hebben neergezet. Ik kijk terug op een mooie periode in de binnenstad van Amsterdam.”

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.