Vorige

Social Return On Investment

Iedereen moet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Dat is waar wij als Dura Vermeer in geloven en graag aan willen bijdragen. SROI is een onlosmakelijk onderdeel van ons MVO beleid en staat bij Dura Vermeer voor alles waarbij we ‘iets terugdoen voor de maatschappij’. Daarnaast willen we een organisatie zijn die de samenleving weerspiegelt.

ARBEIDSPARTICIPATIE

Met arbeidsparticipatie geven we invulling aan een van onze diversiteitsdoelstellingen: meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Ons interne Bureau Social Return (BSR) is aanjager om arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. Binnen Dura Vermeer weten we al niet meer beter, maar dit geldt niet altijd voor participerende bedrijven. BSR spreekt onderaannemers en leveranciers aan zodat in de gehele keten zo veel mogelijk social return plaatsvindt. Indien nodig adviseert BSR andere bedrijven over SROI. Arbeidsparticipatie is slechts één van de vier mogelijkheden om invulling te geven aan Social Return.

ARBEIDSONTWIKKELING

Arbeidsontwikkeling is het verbeteren van de arbeidspositie van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt door cursussen, opleiding en training. Dus ook stageplaatsen, gastcolleges en onze samenwerking met het UAF en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam om vluchtelingen een werkplek te bieden, zijn vormen van arbeidsontwikkeling en dus SROI. Dura Vermeer doneert jaarlijks tienduizend euro aan Stichting UAF en biedt meerdere vluchtelingen een leerwerk traject en een opleiding.

Arbeidsparticipatie:

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt structureel inzetten.

Arbeidsontwikkeling:

Arbeidspositie van medewerkers verbeteren door cursussen, opleidingen en trainingen aan te bieden.

Sociaal Inkopen:

Inkopen bij een sociale onderneming waar mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt werken.

Maatschappelijke activiteiten:

Activiteiten gericht op het bestrijden van eenzaamheid/sociaal isolement of een bijdrage aan de armoede- en schuldenaanpak.

SOCIAAL INKOPEN

De derde poot van SROI is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: materialen inkopen of diensten afnemen bij sociale werkplaatsen en sociale ondernemingen (bedrijven die meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben). Dit doen we niet alleen voor onze eigen projecten en medewerkers, BSR stimuleert ook leveranciers en onderaannemers om in te kopen bij een sociaal bedrijf.

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Maatschappelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld gericht op de taalontwikkeling van mensen, het bestrijden van eenzaamheid/sociaal isolement of een bijdrage aan de armoede- en schuldenaanpak. Dit vindt plaats in de vorm van donaties vanuit projecten, maar ook vrijwilligerswerk van Dura Vermeer medewerkers. Groepjes Dura Vermeer-medewerkers voeren regelmatig gezamenlijk een maatschappelijke activiteit uit zoals het renoveren van een speeltuin of het vermaken van ouderen in een bejaardenhuis. Ook het uitdelen van gratis fietslampjes in het kader van veiligheid is een maatschappelijke activiteit.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Mustafa al Shabaki

Coördinator Social Return On Investment (SROI) Regio Heel Nederland
Mustafa al Shabaki