Vorige
Aanleg A16 Rotterdam

De hypermoderne, duurzame snelweg

Een van de best ingepaste rijkswegen

Rotterdam
2019 / 2024
Rijkswaterstaat
Infra

Overschie, Kleinpolderplein, Terbregseplein: ook als je er nooit rijdt, ken je het wel. Van de radio, bij de filemeldingen. Dagelijks staat er file en door fileomzeilers slibben ook de lokale wegen dicht. 

DE GROENE BOOG

Consortium De Groene Boog bestaande uit BESIX, Dura Vermeer, John Laing, Rebel, Van Oord en de TBI-bedrijven Croonwolter&Dros en Mobilis realiseert daarom een nieuwe, elf kilometer lange, energie neutrale snelweg – inclusief – tunnel tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De weg, met een half verdiepte landtunnel, komt aan de noordoostrand van Rotterdam te liggen en wordt één van de best ingepaste rijkswegen in Nederland. 

Aandacht voor de omgeving

Bij het aanleggen van de nieuwe rijksweg houden we rekening met wensen en behoeften van de omgeving.

Asfalteren A16

Geluidsreducerend asfalt

Dit zorgt voor een geluidsreductie van 3 decibel.

GELUIDSREDUCEREND ASFALT

Het is aan Dura Vermeer de taak om de nieuwe A16 onder andere te voorzien van asfalt. Hierbij houden we rekening met de wensen en behoeften van bewoners uit omliggende wijken rondom geluidsoverlast door verkeer. Daarom is besloten om op het hele traject geluidsreducerend asfalt te gebruiken, tweelaags zoab-fijn. Dat is een mengsel waarvan het grootste steentje 5 millimeter is, waardoor er heel weinig weerstand met de banden van de auto’s is. Dit levert een geluidsreductie van 3 decibel op in vergelijking met normaal zoab, de asfaltsoort dat het meest wordt toegepast op de Nederlandse snelwegen. De geluidsreductie wordt nog beter door het plaatsen van geluidsschermen en grondwallen langs diverse locaties op het tracé.  

INNOVATIEVE EN STAKEHOLDERSGERICHTE AANPAK

Vanwege de omvang van het project en de diverse stakeholders, is aandacht voor de omgeving cruciaal. We doen er alles aan om omgevingshinder voor omwonenden te beperken. Een wegdeel dat door een groengebied loopt, wordt daarom als half verdiepte landtunnel aangelegd. Over het Terbregseplein komt een brugdek van 400 meter, dat wordt ingeschoven terwijl het verkeer eronder gewoon doorgaat.  

Asfaltset op A16

ENERGIENEUTRALE SNELWEG

Met behulp van zonnepanelen wordt energie opgewekt die nodig is om de weg en de tunnel te onderhouden. Er wordt net zoveel energie opgewekt als er wordt gebruikt door verlichting en installaties langs het tracé en in de tunnel. Ook tijdens de bouw wordt ingezet op energiereductie. 

DIGITALE TWEELING: TWIN-16 

Om onnodige fouten te voorkomen, maken we tijdens de realisatie gebruik van de zogenaamde digitale tweeling TWIN-16. Deze geeft in de virtuele wereld een identiek project weer en dus optimaal inzicht in de werkzaamheden tijdens de bouw en de beheer- en onderhoudsfase. We gebruiken TWIN-16 voor een goede afstemming met Rijkswaterstaat, belangrijke stakeholders en de omgeving.  

Jaaroverzicht A16 Rotterdam 2023
Stort laatste tunnelmoot Rottemerentunnel
In maart 2022 tikten we de A13 en A20 aan
Even voorstellen: de koppensneller op de A16 Rotterdam
Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!