Vorige
Erasmus MC, renovatie Ca-gebouw

Specialistische zorg in state of the art ziekenhuis

PET-MRI naar Rotterdam gebracht

Rotterdam
Bouw & Vastgoed

In het hart van Rotterdam is hard gewerkt aan de renovatie van het Ca-gebouw dat onderdeel uitmaakt van het nieuwe state of the art ziekenhuis: Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC). Door de renovatie van het Ca-gebouw transformeerde het gebouw zich naar een compact, efficiënt en geïntegreerd ziekenhuis. Het ontwerp van INBO architecten, ABT BV en Huygen installatie adviseurs is op diverse manieren innovatief en duurzaam te noemen en is ingericht met als doelstelling het creëren van een healing environment.

Het Erasmus MC is gehuisvest op de locatie Hoboken in het centrum van Rotterdam. De renovatie is gerealiseerd op een compacte complexe locatie, op het terrein van het bestaande ziekenhuis. Het gerenoveerde Ca-gebouw bevat onder andere de volgende functies: PET-MRI, piket kamers, medische technologie, (politie) mortuarium en kantoorfaciliteiten voor zorgpersoneel en onderzoekers.

EMC verbouwt, en blijft tegelijkertijd volop in bedrijf. Dat betekent dat iedereen, van patiënten, medewerkers tot bezoekers, zich veilig moet kunnen bewegen. Hoewel er in een afgebakend gebied gewerkt wordt, is er geen sprake van een eilandje; er zijn ook andere bouwstromen en –partijen, en organisatieprocessen van het EMC die doorlopen. De dagelijkse routines van het ziekenhuis moeten zoveel mogelijk ongestoord doorgaan. Dat betekent concreet: spoedzaken of onverwachte omstandigheden moeten flexibel opvangen worden. Omdat het EMC 24/7 in bedrijf is, zijn er situaties mogelijk waarbij bijvoorbeeld buiten normale bouwtijden moeten worden gewerkt als dat nodig blijkt. Ook in de weekenden. Werken in het EMC betekent streven naar ‘onzichtbaarheid’. Patiënten, bezoekers en medewerkers moeten zo min mogelijk hinder ondervinden en zich zo veilig mogelijk kunnen blijven bewegen.

De renovatie is daarom gefaseerd uitgevoerd en verdeeld in diverse fasen. Er was sprake van een “oprol locatie” op een zeer krappe bouwplaats, waarbij eerst oude bouwdelen gesloopt zijn voordat ook de gevel opgeknapt kon worden en loopbruggen gesloopt konden worden. De uitvoering kende meerdere bouwstromen met hun eigen uitvoeringsorganisatie en hierdoor is een doelmatige aanpak van het project gerealiseerd.

familiekamer mortuarium

verzorgingsruimte mortuarium

In het Erasmus MC is een PET-MRI gekomen, de derde van Nederland. de inpassing van de scanner was een unieke en complexe opgave. Dit bijzondere scanapparaat weegt 8 ton en wordt omgeven door een schil van dik lood en koper.

De PET-MRI scanner is het gebouw ingehesen. Dit was een bijzondere logistieke uitdaging waarbij het uitvoeringsteam van Dura Vermeer heeft geadviseerd. Met een hijskraan moest de PET MRI vanaf de Westzeedijk over het ziekenhuis naar het Ca-gebouw gebracht worden. Via een gat in de gevel kwam het apparaat het gebouw binnen.

De scanner is in een kooi van Faraday geplaatst die vooraf gereed gemaakt is. Een kooi van Faraday is een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal, die ervoor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. Op die manier zijn de beelden van de nieuwe PET-MRO zuiver en wordt het gebruik van het apparaat niet verstuurd door invloeden van buitenaf.

De operatie is zeer zorgvuldig gepland. Het apparaat mag namelijk maar een bepaalde tijd zonder stroom blijven en moest binnen een tijdspanne van 8 uur overgebracht worden naar het ziekenhuis. Ook bleek de dijk niet sterk genoeg te zijn om de kraan en de hijslast te dragen. Hiervoor zijn versterkingen aangebracht.

Tijdens de gehele bouwperiode is de toegankelijkheid van patiënten, bezoekers en personeel gewaarborgd gebleven en bleef de beddenwascentrale en de afdeling nucleaire geneeskunde geheel in gebruik.

 

Hijskraan bij Erasmus MC

Het apparaat kon maar 8 uur zonder stroom, dus snelheid was geboden

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!