Vorige
De Neherkade

Kreeg extra ruimte

Een bredere kade

Den Haag
01/2014 - 12/2015
Infra

De Neherkade, een belangrijke schakel in het Haagse wegennet, is gereconstrueerd. De kade is nu breder en heeft een onderdoorgang (korte tunnel) bij het Leeghwaterplein. Ook is er meer ruimte voor groen.

Dagelijks rijden zo’n 27.000 voertuigen over dit onderdeel van de Centrumring. Met de komst van de Rotterdamsebaan neemt dit aantal alleen maar toe. En dan kruist de tram de Neherkade ook nog op twee kruispunten. Herinrichting was noodzakelijk, zowel voor de verkeersdoorstroming als de luchtkwaliteit. Maar midden in de stad een weg verbreden en een onderdoorgang maken voor kruisend verkeer is uiteraard een uitdaging.

Noodzakelijke herinrichting

Zowel voor de verkeersdoorstroming als de luchtkwaliteit.

Bredere kade

De kade is nu breder en heeft een onderdoorgang (korte tunnel) bij het Leeghwaterplein.

MINIMALE HINDER

Om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken, werkte de bouwcombinatie Besix – Dura Vermeer slim. Het aanbestedingsdocument liet ruimte voor een buitendienststelling van de tram en sluiting van de weg van zeven weken. Door een slimme fasering en bouwmethode slaagde de bouwcombinatie erin om de weg maar een paar weekenden af te sluiten.

TUNNELMOOT

Om het verkeer goed te laten doorstromen, heeft de bouwcombinatie de eerste tunnelmoot van de 160 meter lange tunnel “een stukje verderop” ten oosten van de kruising op een voorbouwlocatie gemaakt. Het 2400 ton wegende deel is met heavy lifting equipment binnen een dag op zijn plek gelegd. Hierdoor hebben we de Neherkade maar heel kort hoeven af te sluiten en beperkten we de hinder voor de omgeving.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!