Vorige
Doetinchem-Wesel 380 kV

We maakten ruimte voor duurzame elektriciteit

Nieuwe elektriciteitsverbinding

Doetinchem
02/2016 - 03/2018
Infra

De combinatie Dura Vermeer – SPIE DW380 bouwde in opdracht van TenneT het Nederlandse deel van een nieuwe bovengrondse elektriciteitsverbinding tussen Doetinchem en Wesel. TenneT combineerde deze nieuwe 380 kV-verbinding grotendeels met de bestaande 150 kV-verbinding van Doetinchem naar Winterswijk. Daardoor verdween die verbinding uit de Doetinchemse wijken De Huet en Wijnbergen. De 150 kV-verbinding naar Zevenaar is vanaf Langerak over een lengte van vier kilometer ondergronds gelegd in het tracé van de nieuwe gecombineerde verbinding. Na ingebruikname van de nieuwe verbinding zijn de dan overbodige bovengrondse 150 kV-verbindingen gesloopt.

Wintrack

Een concept voor hoogspanningslijnen, waarbij het innovatieve ontwerp voordelen biedt bij de landschappelijke inpassing van de hoogspanningslijnen.

Militaire precisie nodig

Het gebied veel fietsroutes die zowel door de schoolgaande jeugd als recreanten gebruikt worden.

22 kilometer lang

De nieuwe elektriciteitsverbinding met Duitsland bestaat uit 54 zogenaamde Wintrackmasten en is ongeveer 22 kilometer lang. Wintrack is een nieuw concept voor hoogspanningslijnen, waarbij het innovatieve ontwerp voordelen biedt bij de landschappelijke inpassing van de hoogspanningslijnen. Ook zorgde het ontwerp voor een forse reductie van de magneetvelden die afkomstig zijn van de hoogspanningslijnen.

De bouwcombinatie was onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie van de werkwegen en fundaties en de montage van de geleiders. Daarbij coördineerden en stemden wij onze werkzaamheden nauw af met andere bouwers die in de regio voor TenneT aan het werk waren. Voor de realisatie van het project waren ruim 25.000 transportbewegingen nodig voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen, zoals betonmixers die aan en af rijden voor het realiseren van de funderingen, maar ook exceptioneel transport voor de aanvoer van de mastdelen. Logistiek was dit een grote uitdaging. De lokale wegen waren verre van geschikt voor zwaar transport. Daarnaast kent het gebied veel fietsroutes die zowel door de schoolgaande jeugd als recreanten gebruikt worden. Het project is daarom met militaire precisie uitgevoerd en er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van andere weggebruikers te garanderen en de transporten te realiseren. Ook de geografische omvang van het project in relatie tot het strakke tijdschema was een uitdaging. Het tracé kruist 1500 percelen, waarbij we te maken hadden met bijna 250 perceeleigenaren die persoonlijk benaderd en geïnformeerd werden.

De realisatie van het Nederlandse deel van de 380 kV-verbinding was voor TenneT nodig om optimaal te kunnen opereren in de Europese elektriciteitsmarkt, om de betrouwbaarheid van het net te kunnen waarborgen én om in de toekomst optimaal gebruik te kunnen maken van duurzame energie.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!