Vorige
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap

Ambities zonder grenzen.

Amsterdam
04-2018 - 11-2019
Bouw & Vastgoed

De Amsterdamse Zuidas heeft er een nieuw icoon bij; het kantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Design, Build en Maintain opdracht in maart 2018 gegund aan Dura Vermeer. In mei 2018 is gestart met de heiwerkzaamheden en het gebouw is op 15 november 2019 officieel opgeleverd. EMA is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke beoordeling van geneesmiddelen voor mens en dier en de bewaking van de kwaliteit van geneesmiddelen binnen de Europese Unie. Onder de naam bouwcombinatie EMA heeft Dura Vermeer met Heijmans gebouwd aan het Europese topinstituut. De bouwcombinatie blijft, nu het is opgeleverd, betrokken bij onderhoud en beheer, voor een periode van twintig jaar.

De uitdaging

In achtien maanden een kantoor van 81 meter hoog en 38.000 m2 (bruto vloeroppervlakte) bouwen.

(BENG)-energieprestatie

Dit houdt in dat 50% van de energiebehoefte duurzaam wordt verkregen.

Ongekende bouwsnelheid

De uitdaging: in 18 maanden een kantoor van 81 meter hoog en 38.000 m2 (bruto vloeroppervlakte) bouwen. De bouwcombinatie heeft alles op alles gezet om een snelle bouwtijd te waarborgen. Om bijvoorbeeld eerder te kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouw, is het voorlopig ontwerp in logische bouwdelen opgeknipt (kern, gevel en afwerking/inrichting). Door het opknippen in bouwdelen liepen ontwerpfases van verschillende onderdelen door elkaar. Zo konden de heipalen al de grond in, terwijl op andere onderdelen het definitieve ontwerp nog uitgewerkt werd. Ook is een aantal tijdbesparende keuzes gemaakt, op basis van bewezen bouwkundige technieken. Zo is een glijbekisting toegepast voor het realiseren van de betonkern. Voor de afbouw, installatietechnisch en bouwkundig, is er gekozen om zoveel mogelijk te prefabriceren. Te denken valt aan leidingwerk, verhoogde vloeren en wandpanelen.

Daarnaast had de Bouwcombinatie ontheffing om buiten reguliere werktijden door te werken. Vooral de toepassing van glijbekisting voor de bouw van de betonkern was een ideale oplossing om met veel snelheid te bouwen en was één van de hoogtepunten in de bouw. Met behulp van deze glijbekisting werd in ruim vijf weken tijd - van medio augustus tot en met medio september 2018 - de betonkern van het kantoor gebouwd en was het hoogste punt van 81 meter bereikt. Direct daarna is begonnen met de staalconstructie waarna met de plaatsing van de gevelpanelen voorjaar 2019 kon worden begonnen. Vanaf het moment dat een verdieping dicht was, werd begonnen met de afbouw.

Een andere belangrijke succesfactor voor de snelle bouwtijd was het creëren van een teamgevoel en de scherpe focus van betrokkenen (van Bouwcombinatie EMA en partners tot leveranciers en onderaannemers) op dat ene doel: het halen van de deadline van 15 november. Ook de goede samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf heeft bijgedragen aan de vlotte bouw, zoals het direct verwerken van feedback van de opdrachtgever in de bouw in plaats van in het ontwerp. Voor het afstemmen van de wensen van de opdrachtgever en de kans op wijzigingen in de bouw zo klein mogelijk gehouden zijn voortdurend overlegsessies tussen opdrachtgever en Bouwcombinatie EMA gehouden. Beide partijen hebben vanaf dag één nauw samengewerkt. De wederzijdse openheid en de afspraak dat partijen elkaar niet zouden verrassen, heeft veel vertrouwen gegeven in de samenwerking.

Het EMA-kantoor heeft een BREEAM Excellent rating en een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)-energieprestatie. Dit laatste houdt in dat 50% van de energiebehoefte duurzaam wordt verkregen. Om te voldoen aan deze hoge duurzaamheidseisen zijn duurzame materialen met een hoge standaard toegepast. Natuursteen en hout vormen de basis in het hele pand. Sterke lijnen vormen een heldere hiërarchie en structuren en details geven een hoge kwaliteit aan het gebouw.

Groen landschap

Het gebouw wordt gekenmerkt door het geïntegreerde landschappelijk lint dat binnen met buiten verbindt. Hierin vormen de entree, daktuin en verticale tuin de basis. Via de weelderige patroonlijnen in het vloerontwerp van het terrein, waarin groen en bestrating worden afgewisseld, worden voetgangers richting de entree van het gebouw begeleid. De daktuin en de koffielounge met groenwand binnen volgt het uitgezette organische patroon van de entree, waarmee buiten en binnen verweven worden. Dit lint is een golvende vorm die bij het entreeplein begint, verder gaat via de daktuin, de koffielounge en zijn weg vervolgd via een 60 meter hoge groenwand in het atrium tot de top van het gebouw. In de indoor groenwand zijn ruim 52.000 plantjes verwerkt die geplaatst zijn in een honderdtal stalen frames.

Binnen & buiten

Het gebouw wordt gekenmerkt door het geïntegreerde landschappelijk lint dat binnen met buiten verbindt.

Functies gebouw

Naast kantoorruimte bevindt zich in het nieuwe gebouw een conferentiecentrum, foyer, sky- en koffielounge, restaurant en daktuin. Het doel: een creatieve en intellectueel stimulerende werkomgeving bieden voor de medewerkers van EMA. De circa 900 werkplekken bevinden zich voor het grootste deel in open kantoortuinen. Daarnaast beschikt elke verdieping over individuele werkplekken en stilteruimtes.

Zuidas en Dura Vermeer

Voor Dura Vermeer is het kantoor van EMA niet het eerste kantoor dat zij aan de Zuidas bouwt. De afgelopen jaren verrezen de kantoren van Stibbe, AkzoNobel, NoMA House en Atrium. Vermeer, later Dura Vermeer was ook eind jaren ’90 verantwoordelijk voor de realisatie van het hoofdkantoor van ABNAmro aan de Zuidas.

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.