Vorige
Lely Campus fase 1

Wij gaven de groene revolutie van Lely de ruimte

Maassluis
05-2012 - 10-2013
Bedrijfsleven
Bedrijfsleven
Bouw & Vastgoed

Familiebedrijf Lely, wereldmarktleider op het gebied van robotisering van de melkveehouderij, legt de lat voor haar nieuwe bedrijfsvesting hoog. Op de huidige locaties groeit het bedrijf door de toegenomen marktvraag uit haar jasje. Centraliseren van de huisvesting op één plek ligt daarbij voor de hand.

Lely’s ambitie is om de ‘greenest innovation campus’ te bouwen waar duurzaamheid als strategische keuze, innovatie als motor van vooruitgang en verbinding van mens en natuur slim en doeltreffend bij elkaar komen. Kortom, een gebouw dat het Lely-gevoel versterkt en uitdraagt.

De keuze om voor BREEAM-Outstanding certificering te gaan, zetten het projectmanagement en de uitvoering direct op scherp. BREEAM overziet namelijk de hele keten. Elke beslissing die wordt genomen, moet aantoonbaar worden verantwoord vanuit duurzaamheidsoogpunt. De uitdaging daarbij is dat alle betrokkenen in het bouwproces samen zorgen voor een optimale invulling van de BREEAM-gedachte. De campus van Lely is het eerste gebouw in Nederland dat het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat heeft behaald: vijf sterren BREEAM in de segmenten 'Kantoren' en 'Industriegebouwen'.

Gekozen is voor Maassluis, de plek waar de broers Cornelis en Arij van der Lely 65 jaar geleden zijn gestart met hun baanbrekende activiteiten. Lely Campus, met een omvang van 7,5 hectare groot, is gelegen langs de A20. Het bestaat uit een bedrijfshal van 22.500 m2 en een kantoor van 10.500 m2. Het ontwerp kent een groot aantal duurzame elementen, zoals een binnentuin, een dakpark, een helofyten hemelwaterafvoersysteem en energiezuinige liften. Het totale integraal opgezette energieconcept bespaart tot wel 60% aan CO2-emissies ten opzichte van de EPC-norm. Door het dak van de bedrijfshal als parkeerplaats in te zetten, wordt maximaal meervoudig ruimtegebruik behaald en ruim 20.000 m2 aan grond bespaard.

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.