Vorige
Overhoeks

Een nieuw stuk stad in Amsterdam-Noord

Amsterdam
Bouw & Vastgoed

Overhoeks is een nieuwe stadswijk aan de IJ-oever in Amsterdam-Noord. Hier komt een mix van vrijesectorhuur-, koop- en sociale huurwoningen. Hieronder vind je een opsomming van de Overhoeks projecten waar Dura Vermeer Bouw Midden West de laatste jaren aan heeft gewerkt, of werkt. Al eerder hebben wij hier o.a. Statendam en De Halve Maen gerealiseerd.

Direct naar:

de berend

In 2018 is de bouw gestart van Overhoeks De Berend (Blok B1 en B2), bestaande uit 133 appartementen in de sociale huursector.

Bij het project is samengewerkt met Wasted, een initiatief dat samen met buurtbewoners en ondernemers afvalscheiding in de buurt verbetert. Dankzij deze samenwerking heeft het plastic bouwafval een nieuw leven gekregen. Er is een bankje van gemaakt, ontworpen door circulair design studio Polimeer. Het bankje is geplaatst bij het Clusius College in Amsterdam-Noord en dient als ontmoetingsplek voor scholieren. Tevens heeft Dura Vermeer alle bewoners een starterspakket geschonken van Wasted. Het pakket vergemakkelijkt het scheiden van plastic, papier, glas en textiel. Inmiddels is het project opgeleverd aan opdrachtgever Ymere.

De Berend - 133 sociale huurappartementen

Plastic bouwafval krijgt een nieuw leven in de vorm van een bankje

Plastic afval een nieuw leven geven @ De Berend

the wing & the cube

In augustus 2020 zijn de eerste grondwerkzaamheden gestart van twee duurzame appartementengebouwen genaamd 'The Wing' en 'The Cube'. The Wing telt drie-, vier- en vijfkamerappartementen en The Cube heeft naast luxe topappartementen met grote dakterrassen ook een studio en compacte twee- en drie kamerappartementen. Bij de realisatie is volop ingezet op duurzaam bouwen: Bouwen met duurzame materialen, zonnepanelen op het dak, een eigen WKO-installatie. De bewoners van The Wing hebben hun sleutel in september 2021 in ontvangst genomen en de bewoners van The Cube in april 2022. Dura Vermeer Bouw Midden West heeft de appartementengebouwen gerealiseerd in opdracht van vastgoedontwikkelaar Amvest.

The Wing

The Cube

De Jakoba

De Jakoba bestaat uit één wooncomplex met 135 sociale huurwoningen. Net als in het eerder opgeleverde gebouw de Berend, gaat het vooral om studio’s. Sommige woningen zijn wat ruimer met één of twee extra kamers. De bouw is gestart in september 2020. Binnen dit project staan twee pijlers centraal: korte bouwtijd en een efficiënte bouwplaats. Zo is de keuze voor de vloeren gemaakt in relatie tot de capaciteit van de torenkraan en de keuze voor het prefab gevelsysteem omwille van de bouwsnelheid. De partners voor installaties, ruwbouw, afbouw en de leverancier van gevelelementen zijn vanaf de eerste schetsen van het project betrokken. Door hier vanaf het begin integraal en transparant op te sturen kun je zo'n gebouw betaalbaar en duurzaam bouwen. Dura Vermeer Bouw Midden West heeft De Jakoba in april 2022 opgeleverd aan opdrachtgever Ymere. 

De Jakoba

Wooncomplex met 135 sociale huurwoningen

Prefab bouwen @ De Jakoba

De August

De August is een nieuw appartementengebouw op de hoek van de Grasweg en de Docklandsweg. Hier komen maar liefst 175 sociale huurwoningen terug, met een berging en fietsenstalling. Dura Vermeer Bouw Midden West bouwt het nieuwbouwproject in opdracht van samenwerkingspartner Ymere. Bij De August staat een korte bouwtijd centraal. Dit wordt mogelijk gemaakt door een prefab buitenkant én binnenkant van het gebouw. Alles wordt in onderdelen aangeleverd en bij de bouwplaats in elkaar gezet, wat de bouwtijd verkort. Verder wordt bij De August een warmte-koudeopslagsysteem (WKO) energie in de vorm van warmte en koude opgeslagen in de bodem. Deze WKO-bron gaat ook andere blokken voorzien van energie. De verwachte oplevering van De August is zomer 2024. 

Op 7 juli 2022 is de start bouw gevierd met alle betrokkenen

De August

De Louise

In de Louise, een nieuw appartementengebouw op de hoek van de Grasweg en de Docklandsweg aan de overzijde van De August, komen maar liefst 113 sociale huurwoningen terug. Dura Vermeer Bouw Midden West bouwt het nieuwbouwproject in opdracht van samenwerkingspartner Ymere. 

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Marijke Nas

Statutair Directeur Dura Vermeer Bouw Midden West Regio Noord-Holland, Regio Utrecht
Marijke Nas
Bouw & Vastgoed

Raimond Rozeboom

Adjunct Directeur Dura Vermeer Bouw Midden West Regio Noord-Holland, Regio Utrecht
Raimond Rozeboom